tajemnicze.pl

JAK MOŻE ZGINĄĆ LUDZKOŚĆ, czyli MYSIA UTOPIA. Niezwykły eksperyment Calhouna. Filmy (pl)

tajemnicze.pl-mysia-utopia-eksperyment-calhouna-filmy-jak-moze-zginac-ludzkosc-mysia-zaglda
Udostępnij

MYSIA UTOPIA, czyli JAK MOŻE ZGINĄĆ LUDZKOŚĆ. Niezwykły eksperyment Calhouna. 2 filmy

John Calhoun, etologa stworzył rozwiniętą cywilizację w klatce z myszami –  odpowiednik rozwiniętej cywilizacji ludzkiej. Eksperyment prowadzono na myszach w roku 1968 i trwał 4 lata. I był wielokrotnie powtarzany przez dr Calhouna.

Ku zdziwieniu obserwatorów za każdym razem mysia populacja wymierała.

Badania które prowadził dr Calhoun miały na celu zbadanie wpływu gęstości zaludnienia na zachowanie.

CO ZATEM POWODUJE WYMIERANIE POPULACJI (I W SUMIE NIE JEST WAŻNE JAKIEJ, LUDZKOŚĆ TEŻ TO MOŻE SPOTKAĆ)

Oto jak do tego doszło:

tajemnicze.pl-mysia-utopia-eksperyment-calhouna-filmy-jak-moze-zginac-ludzkosc-mysia-zaglda

 

ZAŁOŻENIA MYSIEGO RAJU:

Doświadczenie polegało na stworzeniu populacji myszy, składającej się najpierw z ośmiu osobników (4 pary) i  idealnego środowiska do życia.

 1. Myszy miały nieograniczony dostęp do pożywienia, wody i materiałów do budowy gniazd.
 2. Z ich środowiska usunięto wszystkie drapieżniki, a także
 3. Zapewniono myszom opiekę medyczną, by uchronić populację przed chorobami zakaźnymi.
 4. Jedynym ograniczeniem była powierzchnia – klatka o podstawie kwadratu o bokach długości 2,7 metra i wysokości 1,4 mogła pomieścić maksymalnie 3840 osobników

Eksperyment podzielono na 4 fazy:

Faza A – OKRES PRZYSTOSOWYWANIA (dni 0-104) – W tym okresie myszy dokonały podziału terytorium i zaczęły budować pierwsze gniazda.

1. Dnia pierwszego do siedliska wpuszczono 4 samce i 4 samice.
2. Początkowo myszy miały problem z przystosowaniem się do środowiska i do siebie nawzajem.
3. Po względnym ustabilizowaniu się sytuacji myszy stworzyły swego rodzaju podział terytorialny i zaczęły budować gniazda.
4. W dniu 104. zaczęły rodzić się pierwsze „nowe” myszy.

Faza B – OKRES GWAŁTOWNEGO ROZWOJU – okres eksploatacji zasobów (dni 105-314) – Liczebność myszy dubluje się co 55 dni. Osobniki dominujące, których pozycja społeczna jest wyższa, posiadają liczniejsze potomstwo niż słabsze osobniki. Zauważyć można, że myszy chętniej niż w pierwszej fazie przebywają w towarzystwie innych, obcych myszy.

1. Populacja gryzoni dubluje się co 55 dni.
2. Wykształcenie się rodzaju struktury socjalnej – wielkość miotu jest zależna od „pozycji społecznej” rodziców.
3. Więcej myszy rodzi się w boksach zamieszkałych przez bardziej dominujące samce, podczas gdy mało dominujące myszy mają znikomą ilość potomstwa.
4. Mimo tego, że warunki panujące w każdym z boksów były identyczne i dawały jednakowe warunki bytowe, można zauważać gromadzenie się myszy i konsumowanie pokarmu w konkretnych miejscach. Myszom przestała przeszkadzać obecność innych. Coraz bardziej zauważalny był tłok w „wybranych” boksach.
5. Pod koniec fazy B było trzykrotnie więcej osobników nieradzących sobie społecznie (niedominujących w żaden sposób) niż osobników społecznie stabilnych, mających ugruntowaną pozycję (samce dominujące). Wartym odnotowania jest fakt, że stabilnie społecznie osobniki to głównie starsze myszy.


Faza C – OKRES STAGNACJI – okres równowagi (dni 315-559) – Na początku tej fazy żyło 620 osobników. Populacja dubluje swoją liczebność co 145 dni. U samców następuje stopniowy zanik umiejętności obrony własnego terytorium, natomiast u samic powszechniejsze stają się zachowania agresywne i następuje zanik instynktu macierzyńskiego – potomstwo jest odrzucane przez matki. W fazie tej populacja myszy osiągnęła szczytową liczebność wynoszącą 2200 osobników. Stale zamieszkanych była tylko jedna piąta boksów przeznaczonych dla myszy.

1. Populacja dubluje się co 145 dni.
2. U samców zanika umiejętność obrony własnego terytorium.
3. Karmiące samice zaczynają być wyraźnie agresywne, niejako przejmując od samców rolę obrony gniazda. Agresja ta kierowana jest również ku własnemu potomstwu, które bywa atakowane, ranione i zmuszane do opuszczenia gniazda.
4. Powszechna staje się przemoc. Samce przestają w jakikolwiek sposób zabiegać o samice. Zamiast tego atakują się wzajemnie. Tworzy się rodzaj nowej struktury. Są samce agresywne – bardziej dominujące, jak również bierne – nadmiernie gryzione przez inne.
5. Pojawiają się zachowania homoseksualne. Bardziej dominujące samce wykorzystują te bardziej bierne, które przyjmują „rolę żeńską”.
6. U samic pojawia się mechanizm naturalnej antykoncepcji – wchłanianie płodów. Jest również coraz mniej zapłodnień oraz zanika instynkt rodzicielski. Skutkiem tego rodzi się coraz mniej młodych. Pojawiają się także całkiem bezdzietne samice.
7. W połowie fazy C praktycznie wszystkie młode były odrzucane przez matki. Rozpoczynały one osobne życie, bez wykształcenia jakichkolwiek zachowań emocjonalnych czy społecznych.
8. Mimo tego, że spodziewanym czynnikiem hamującym wzrost będzie osiągnięcie limitu 3840 osobników, maksymalna populacja wyniosła jedynie 2200. Dodatkowo tylko 20% gniazd było stale zajętych.

Faza D – OKRES WYMIERANIA (dni 560-1588) – wskaźnik przyrostu naturalnego stał się ujemny, do dnia 1588, w którym zdechła ostatnia mysz, kończąc tym samym eksperyment. 

1. W dniu 560. zakończył się wzrost populacji.
2. Samice bardzo rzadko zachodzą w ciążę, a nielicznie rodzone młode nie przeżywają.
3. Ostatnie zapłodnienie miało miejsce w dniu 920.
4. W konsekwencji następne pokolenie myszy, które nigdy nie doświadczyło zdrowego zachowania myszy, nie miało pojęcia o kojarzeniu się, rodzicielstwie, a nawet terytorializmie.
Pojawiły się męskie odpowiedniki samic, tzw. „piękni” („beautiful ones”). Samce te nie wykazywały żadnego zainteresowania samicami, jak również nigdy nie brały udziału w jakichkolwiek konfliktach. Ich zachowanie sprowadzało się wyłącznie do picia, jedzenia, spania, jak również dbania o własny wygląd w odosobnieniu (np. czyszczenie futerka czy nieangażowanie się w walki – brak blizn).
Gdzie indziej myszy tworzyły gangi kanibalistycznych, gwałcących grabieżców.
5. Po pewnym czasie populacja całkowicie utraciła zdolność do reprodukcji.
6. Ostatni tysiąc myszy nie wykształcił w sobie jakichkolwiek reakcji społecznych. Nieznana im była agresja oraz zachowania prowadzące do ochrony gniazda i potomstwa. Nie angażowały się w inne działania niż picie, jedzenie, spanie oraz dbanie o siebie. Osobniki w tym czasie wyglądały wyjątkowo ładnie i zadbanie. Posiadały zdrowe ciało i dobrze wyglądające oczy. Jednak nie potrafiły poradzić sobie z jakimkolwiek nietypowym bodźcem. Choć wyglądały wyjątkowo dobrze, były również wyjątkowo głupie.
7. W dniu 1588 umiera ostatni osobnik.Podsumowanie EKSPERYMENTU „MYSIEJ UTOPII”:

  • Badacz wskazuje, że redukcja naturalnej umieralności w warunkach ograniczonej przestrzeni doprowadziła do nadmiernego zagęszczenia populacji.
  • Młode osobniki dojrzewając nie znajdowały miejsca dla siebie w organizacji społecznej, w której wszystkie role były już obsadzone.
  • W warunkach naturalnych wyjściem z takiej sytuacji jest emigracja, ale w eksperymencie była ona niemożliwa.
  • Walczyły więc o te role tak zaciekle, że efektem ubocznym stał się upadek normalnej organizacji społecznej.
  • Wśród samców szczurów zaburzenia behawioralne wahały się od „dewiacji płciowej”, kanibalizmu i szalonej nadaktywności do patologicznego wycofania.
  • Ponadto nadmierna liczba spotkań z innymi osobnikami doprowadziła do unikania kontaktów społecznych.
  • W szczególności stawały się same niezdolne do podjęcia prokreacji i wychowania młodych
  • Calhoun uważał, że śmierć ducha, która tutaj równa się załamaniu społecznemu, jest jednoznacznie połączona z dosłownym końcem życia. To znaczy: „Utrata tych odpowiednich złożonych zachowań oznacza śmierć gatunku”

John Calhoun TAK PODSUMOWAŁ EKSPERYMENT MYSIEJ UTOPII a może raczej MYSIEJ ZAGŁADY:

gdy całe dostępne miejsce jest zajęte i określone są wszystkie role społeczne, konkurencja i stres, doświadczane przez jednostki, doprowadzają do całkowitego załamania skomplikowanych zachowań społecznych, ostatecznie pociągając za sobą wymarcie populacji”.
Brak wyzwań stopniowo pogarsza zachowanie kolejnych pokoleń populacji. Ta degeneracja jest nieunikniona i kończy się wymarciem populacji.
Uspokaja mnie fakt, że jednak ludzie to nie myszy i moim zdaniem zawsze znajdą się osobniki, które znajdą sobie inne wyzwanie niż pić, jeść i spać. Czego i Wam życzę!

Przypomina to historię i UPADEK CESARSTWA RZYMSKIEGO, gdzie większość obywateli zajmowała się igrzyskami, jedzeniem chleba i piciem.

W efekcie gdy barbarzyńskie ludy najechały, słaba i zdemoralizowana cywilizacja upadła.

I TO PRZEMYŚLENIE DEDYKUJĘ OD SIEBIE TYM, KTÓRZY CHCĄ NAM ZROBIĆ „WIELKI RESET” I WPROWADZIĆ NWO (przyokazji zapraszam do poznania innych artykułów i filmów >>>LINK<<<

Pozostaje zatem zadanie pytania …

na którym etapie mysiej utopii jest człowiek?

zapraszam na I ORYGIALNY FILM Z EKSPERYMENTUDokąd zmierza świat. Mysia utopia, czyli eksperyment Calhouna i ŚWIAT PO EKSPERYMENCIE

Rozwijając swoje obserwacje tych pięknych myszy (pięknisiów dbających o swoje ciało i nie będących zestresowanymi), Calhoun stwierdził później, że myszy, jako ludzie, rozwijają się dzięki poczuciu tożsamości i celu w całym świecie.

Twierdził, że doświadczenia takie jak napięcie, stres, niepokój i potrzeba przetrwania sprawiają, że konieczne jest zaangażowanie się w społeczeństwo.

Kiedy wszystkie potrzeby są zaspokojone i nie ma konfliktu, akt życia zostaje pozbawiony fizjologicznej niezbędnej części pożywienia i snu.

Z punktu widzenia Calhouna:

Oto paradoks życia bez pracy i konfliktów.
Kiedy wszelkie poczucie konieczności zostaje odarte z życia jednostki, życie przestaje mieć cel.Jednostka umiera w duchu„.

W tym powyższym I filmie, w którym wypowiada się dr Calhoun jest bardzo ciekawy wątek, dotyczący PUNKTU KRYTYCZNEGO ( i końcowego ) WZROSTU POPULACJI (od minuty 5:00 filmu)

Najciekawsze są wnioski dr Calhouna na temat populacji ludzkiej (od 5 minuty)
Dr Calhoun mówi odnosząc się do kontroli populacji:

Dużo się mówi o eksplozji populacji…
CÓŻ, NIE MA EKSPLOZJI POPULACJI, PRZYNAJMNIEJ JESZCZE NIE CAŁKIEM I NIGDY NIE BYŁO.

Jeśli cofniemy się około 40.000 lat temu, na ziemi było może 4,5 miliona ludzi. Nie było… dużo mniej niż przez poprzednie 2 miliony lat ewolucji człowieka.
A potem nagle liczby zaczęły rosnąć.

I być może mały prymitywny rysunek tutaj (minuta 5:35 filmu) to pokaże:

Na jednej osi – ilość ludzi zmieniająca się w czasie od miliona do miliardów.
A jeśli na osi czasu zaczniemy odliczanie od stu tysięcy lat temu a potem na zaznaczymy kolejne tysiąclecia, potem zmniejszymy odstępy czasowe do jednego roku i do pewnego czasu w przyszłości.

I gdy spojrzymy na wzrost populacji zaczynając od około 40.000 lat temu na naszej osi czasu, kiedy zaczęła się mniej więcej populacja ludzi i poszła mniej więcej w kierunku rosnącym w prawo skos w górę od tego miejsca.

Ta krzywa (tzw. krzywa von Foestera) pokazuje że na podwojenie populacji potrzeba było około 20.000 lat.
Potem kolejne podwojenie nastąpiło po około 10.000 lat.
Potem każde podwojenie, 5.000 lat, aż do następnego podwojenia, 2.000 lat, 500 lat i tak dalej. Obecnie jesteśmy w 10-11 podwojeniu”

ZAPRASZAM CIĘ NA >>>t.me/tajemnicze <<< komunikator TELEGRAM (dostępny tylko na smartfony) - inny niż TT i FB - TAM też NA BIEŻĄCO DODAWANE SĄ NOWE WPISY. Jeśli czytasz ten artykuł teraz na smartfonie, t.me/tajemnicze <<< kliknij w ten adres na telegramie i dołącz
Na pytanie czy to ostatnie podwojenie ludzkiej populacji?

Dr Calhoun odpowiedział:
„Możemy być blisko.
Ostatnie podwojenie, rozpoczynające się zaraz po następnym jest tutaj (wskazując na szczyt krzywej).
Populacja 4.5 mld ludzi (film jest z 1970 roku) będzie potrzebowała tylko 20 lat żeby się podwoić.

Tak więc od 20.000 lat przez pierwsze podwojenie, do około 20 lat przez kolejne, jeśli ten historyczny proces będzie trwał.”

Na pytanie czy można wskazać rok kiedy nasza populacja przewyższy nasze zasoby naturalne, źródła energii, nasze zapasy żywności?

Dr Calhoun odpowiedział:
„Kiedy robisz to matematycznie… to zrobił to właśnie Von Foerster, projektując ten odwieczny trend, raczej nie odwieczny a 40.000 lat, czyli krótki czas.
Gdyby ten trend się utrzymał, mielibyśmy natychmiastowe podwojenie, ale wiemy, że TO NATYCHMIASTOWE PODWOJENIE  NIE JEST MOŻLIWE. A ZATEM KLUCZOWE JEST PYTANIE, CZY COŚ SIĘ WYDARZY, ŻE CZŁOWIEK BĘDZIE INNY NIŻ TEN OD POCZĄTKU SWOJEGO ISTNIENIA.
Kiedy 40.000 lat temu człowiek zaczynał jako zwierzę kulturowe, nie jako zwierzę biologiczne, cofnąć się trzeba znacznie dalej w czasie poniżej tego poziomu.

Ale jeśli rozpoczyna się ten nowy proces, który tu omawiamy , czyli od 40.000 lat, teraz człowiek jest jedynym zwierzęciem, które może się stale powiększać, przez co zwiększa w ten sposób  własny potencjał. I to jest kontynuowane aż do chwili obecnej, kiedy osiągamy punkt krytyczny w którym ten proces nie może być kontynuowany.

I tak ten czas od 40.000 lat do początków XXI wieku definiuje to co nazywamy człowiekiem. I wtedy człowiek się kończy, ponieważ wokół jest wiele ciał, będzie musiał być czymś innym niż był historycznie.”


„Co zatem można zrobić? Stale się rozmnażać lub ustabilizować populację na początku XXI wieku.” (mówi dalej dr Calhoun)

„ALE DO 9 MLD NIE UDA SIĘ PODWOIĆ LICZB. TO JEST PUNKT KOŃCOWY.

Dlaczego ?

Jeśli liczba dzieci przypadających na dorosłego będzie taka sama jak w przeszłości, to dojdziemy do 9 mld ludzi, ale jeśli zaczniemy zwalniać aby populacja mogła się ustabilizować, co jest modelem ekologicznym, tak jak staraliśmy się aby tak zarządzać dzikimi zwierzętami, żeby utrzymać stabilną populację. Przy mniejszej liczbie dzieci, możemy utrzymać ten poziom 7,5 mld ludzi.

Kolejnym punktem krytycznym jest liczba dorosłych (mówi dalej dr Calhoun)

W idealnym przypadku przy tym drugim optimum (10:44 minuta filmu) powinno być, 3,5 mld dorosłych aby uczynić najbardziej efektywną sieć ludzi komunikujących się ze sobą.

Jeżeli pójdziemy trzecią drogą, czyli mniej niż dwoje dzieci na rodzinę (bo to jest trzeci wybór), to populacja zacznie powoli spadać, aż do 6,3 mld ludzi zamiast 9 mld

Na pytanie o stres związany z naszymi problemami środowiskowymi i ochroną środowiska, dr Calhoun odpowiedział, że owszem jest to ważne, ALE NIE NAJWAŻNIEJSZE, bo problem ochrony środowiska to jeden problem z wielu.”

„Gdy spojrzymy tylko na fizyczne, biologiczne aspekty naszego otoczenia, stracimy wiele z tego, kim jest człowiek” podsumował dr CalhounZAPRASZAM NA II FILM O EKSPERYMENCIE „MYSIA UTOPIA” – (pl)tajemnicze.pl-mysia-utopia-eksperyment-calhouna-filmy-jak-moze-zginac-ludzkosc-mysia-zaglda

Nieudana próba odzyskania populacji myszy. Ostatni eksperyment, czyli MYSI WSZECHŚWIAT 25 i co dalej z nami ludźmi.

„Mysi Wszechświat nr 25”  – Zanim utopia gryzoni uległa całkowitej implozji, Calhoun usunął niektóre z tych pięknych myszy dbających o siebie, swoje zdrowie i urodę, aby sprawdzić, czy będą żyć bardziej produktywnie, jeśli zostaną wprowadzone do nowego społeczeństwa, wolnego od społecznych konfliktów i rzezi.
Umieszczając te piękne myszy w świeżym otoczeniu z kilkoma wcześniej istniejącymi mieszkańcami — scenariusz podobny do tego, który przywitał początkowe pary umieszczone we Wszechświecie 25 — spodziewał się, że piękne myszy obudzą się ze swojej aspołecznej mgły i odpowiedzą na wezwanie natury, by zaludnić jałowe środowisko.

Jednak przeniesione piękne myszy nie wykazywały żadnych oznak zmian w stosunku do wcześniejszych wzorców behawioralnych. Odmawiając kojarzenia się, a nawet interakcji między nowymi rówieśnikami, samotne piękne myszy w końcu zmarły z przyczyn naturalnych, a raczkujące społeczeństwo upadło bez ani jednego nowego narodzenia.Według Calhouna wzloty i upadki Wszechświata 25 dowiodły pięciu podstawowych punktów dotyczących myszy, a także ludzi:

 • Mysz jest prostym stworzeniem, ale musi rozwijać umiejętności zalotów, wychowywania dzieci, obrony terytorialnej i wypełniania osobistych ról na froncie domowym i komunalnym.
 • Jeśli takie umiejętności się nie rozwiną, jednostka nie będzie się rozmnażać ani nie znajdzie dla siebie produktywnej roli w społeczeństwie.
 • Podobnie jak w przypadku myszy, wszystkie gatunki będą się starzeć i stopniowo wymierać.

Nic nie wskazuje na to, że społeczeństwo ludzkie nie jest podatne na te same zmiany, które doprowadziły do ​​upadku Wszechświata 25.

 • Jeśli osobniki wychowane w tych ostatnich warunkach (jak Wszechświat 25) nie będą miały żadnego związku ze światem rzeczywistym a fizjologiczne spełnienie będzie dla nich jedyną motywacją w życiu, chaos i alienacja będą nieuniknionymi skutkami.
 • Tak jak myszy rozwijają się dzięki zestawowi złożonych zachowań, troska o innych rozwinięta w postindustrialnych ludzkich umiejętnościach i zrozumieniu ma kluczowe znaczenie dla przetrwania człowieka jako gatunku.
 • Utrata tych atrybutów w obrębie cywilizacji może doprowadzić do jej upadku.Dzieło Calhouna po Wszechświecie 25

W 1972 roku Calhoun podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat skutków utopii gryzoni w eseju zatytułowanym „Śmierć do kwadratu: wybuchowy wzrost i upadek populacji myszy”. Ta praca zyskała natychmiastowy rozgłos z powodu ponurego spojrzenia na konsekwencje przeludnienia i nadmiernie nasyconego społeczeństwa.

Biorąc pod uwagę wszystkie konflikty, które miały wpływ na świat w latach poprzedzających — Wietnam, zamieszki rasowe, zabójstwa polityczne, zimną wojnę, chińską rewolucję kulturalną — opinia publiczna była przerażona odkryciami Calhouna wskazującymi na ówczesny kurs ludzkości. Przykłady grabieży i rzezi gryzoni w następstwie przeludnienia zdawały się odzwierciedlać niepokoje społeczne lat 60. i 70., które zbiegły się z bezprecedensowym rozrostem miast.

Pomimo ponurych przypowieści przedstawionych w obserwacjach Calhouna, nie próbował sugerować, że ludzkość zmierza podobną ścieżką ku wyginięciu. Chociaż zdecydowanie dostrzegał podobieństwa między upadkiem Wszechświata 25 a niektórymi bolączkami społeczeństwa, podkreślił, że ludzie – jako bardziej wyrafinowany gatunek – mają mądrość i pomysłowość, aby odwrócić takie trendy.

W końcu ludzie mają naukę, technologię i medycynę, które dają ludzkości możliwość:
Analizowania przyczyn
Unikania katastrof
Uzdrawiania ran i chorób
Odkrywania nowego środowiska

Wskazał również, że Wszechświat 25 nie jest naturalnym siedliskiem, ponieważ jest dostarczany w obfitość pożywienia i luksusów oraz jest wolny od drapieżników i chorób.

W późniejszym okresie, dr Calhoun skupił się na planowaniu miast (jego prace były wykorzystywane przez architektów), które jego zdaniem było kluczem do uniknięcia behawioralnego ujścia Wszechświata 25.

Uważał, że projektowanie miast jest częściowo odpowiedzialne za sposoby, w jakie mieszkańcy wchodzą ze sobą w interakcje, a kroki należy podejmować równolegle z rozwojem. utrzymywać pozytywną komunikację między ludźmi.

tajemnicze.pl-mysia-utopia-eksperyment-calhouna-filmy-jak-moze-zginac-ludzkosc-mysia-zaglda


TRENDY WG. ONZ – Jak przewidywał w 2013 roku Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ światowa populacja osiągnie 9,6 miliarda do 2050 r.

wzrost będzie dotyczył głównie krajów rozwijających się, z ponad połowa w Afryce.

„Chociaż wzrost liczby ludności zwolnił na całym świecie, niniejszy raport przypomina nam, że niektóre kraje rozwijające się, zwłaszcza w Afryce, nadal szybko się rozwijają” – powiedział w prasie podsekretarz generalny ds. gospodarczych i społecznych Wu Hongbo. zwolnienie w raporcie.


  Jeśli podoba Ci się mój blog polub i udostępnij go innym. Sprawdź też inne wpisy na blogu.   Jak schudnąć bez odchudzania, bez diety, bez ćwiczeń i bez jojo. Sprawdź To     Wpis pochodzi z bloga Tajemnicze.pl   .....   zobacz więcej: tajemnicze, niewyjaśnione, ciekawe, dziwne a także teorie spiskowe

Jak może zginąć ludzkość … szokujący eksperyment
Ten artykuł DEDYKUJĘ OD SIEBIE TYM, KTÓRZY CHCĄ NAM ZROBIĆ „WIELKI RESET” I WPROWADZIĆ „NWO”.
http://tajemnicze.pl/jak-moze-zginac-ludzkosc-czyli-mysia-utopia-niezwykly-eksperyment-calhouna-filmy-pl/ …
JAK MOŻE ZGINĄĆ LUDZKOŚĆ, czyli MYSIA UTOPIA. Niezwykły eksperyment Calhouna. Filmy (pl)

tajemnicze.pl-mysia-utopia-eksperyment-calhouna-filmy-jak-moze-zginac-ludzkosc-mysia-zaglda

Death Squared:The Explosive Growth and Demise of a Mouse Population
by John B Calhoun MD – ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1644264/pdf/procrsmed00338-0007.pdf


Udostępnij