Lekarze belgijscy o covid19, sposobach działania, zaniedbaniach, błędnych decyzjach w liście otwartym (pl)

tajemnicze.pl-list-otwarty-lekarze-belgijscy-o-covid-19
Udostępnij

List otwarty belgijskich lekarzy, wyrażających w ten sposób zaniepokojenie rozwojem sytuacji związanej z wybuchem wirusa SARS-CoV-2 i działaniach rządu

List jest długi i odnosi się do
koronawirusów, covid-19, grypy, leczenia i braku leczenia covid19, profilaktyki, odporności, zachorowań i zgonów, ograniczeń i restrykcji, odpowiedzialności rządu, rad medycznych, doradców, mediów, o kampanii strachu, WHO.

List jest adresowany do Belgów i mediów.
W swojej treści jest bardzo uniwersalny i dotyczy każdego kraju, gdzie rządy podjęły jednakowe działania.

tajemnicze.pl-list-otwarty-lekarze-belgijscy-o-covid-19

***********
Open Letter from Medical Doctors and Health Professionals to All Belgian Authorities and All Belgian Media

opublikowany w dniu 20.09.2020 roku

Poniższy list wywarł wpływ na organy zdrowia publicznego nie tylko w Belgii, ale na całym świecie. Tekst może odnosić się do każdego przypadku, w którym państwa zamknęły swoich obywateli, zamiast pozwolić ludziom na wolność i pozwolić lekarzom na wykonywanie podstawowego zadania polegającego na łagodzeniu chorób.

* * * * *

My, belgijscy lekarze i pracownicy służby zdrowia, pragniemy wyrazić nasze poważne zaniepokojenie rozwojem sytuacji w ostatnich miesiącach związanej z wybuchem wirusa SARS-CoV-2.

Wzywamy polityków do niezależnego i krytycznego informowania w procesie podejmowania decyzji i obowiązkowym wdrażaniu środków koronacyjnych. Prosimy o otwartą debatę, w której reprezentowani są wszyscy eksperci bez jakiejkolwiek formy cenzury.

Po początkowej panice związanej z COVID-19, obiektywne fakty pokazują teraz zupełnie inny obraz – nie ma już medycznego uzasadnienia dla jakiejkolwiek polityki kryzysowej.

Obecne zarządzanie kryzysowe stało się całkowicie nieproporcjonalne i powoduje więcej szkód niż cokolwiek dobrego.

Wzywamy do zaprzestania wszelkich środków i prosimy o natychmiastowe przywrócenie naszego normalnego demokratycznego zarządzania i struktur prawnych oraz wszystkich naszych swobód obywatelskich.

„Lekarstwo nie może być gorsze od problemu” to teza, która jest bardziej aktualna niż kiedykolwiek w obecnej sytuacji.

Zauważamy jednak, że dodatkowe szkody wyrządzane obecnie ludności będą miały większy wpływ w perspektywie krótko- i długoterminowej na wszystkie grupy ludności niż liczba osób obecnie chronionych przed koronacją.
Naszym zdaniem obecne środki koronowe i surowe kary za ich nieprzestrzeganie są sprzeczne z wartościami formułowanymi przez belgijską Najwyższą Radę Zdrowia, która do niedawna jako organ ds.zdrowia zawsze zapewniała w naszym kraju jakość medycyny: „Nauka – Ekspertyza – Jakość – Bezstronność – Niezależność – Przejrzystość”.(1)

Uważamy, że polityka wprowadziła obowiązkowe środki, które nie mają wystarczającej podstawy naukowej, są jednostronnie ukierunkowane oraz że w mediach nie ma wystarczająco dużo miejsca na otwartą debatę, w której słychać różne poglądy i opinie.

Ponadto każda gmina i prowincja ma teraz upoważnienie do dodawania własnych środków, niezależnie od tego, czy są one uzasadnione, czy nie.

Co więcej, surowa represyjna polityka wobec koronawirusa silnie kontrastuje z minimalną polityką rządu, jeśli chodzi o zapobieganie chorobom, wzmacnianie własnego układu odpornościowego poprzez zdrowy styl życia, optymalną opiekę z dbałością o jednostkę oraz inwestowanie w personel opiekuńczy.(2)

– Pojęcie zdrowia

W 1948 r. WHO zdefiniowała zdrowie następująco: „Zdrowie to stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu, a nie tylko brak choroby lub innego fizycznego upośledzenia”.(3)

Dlatego zdrowie jest szerokim pojęciem, które wykracza poza fizyczne, a także odnosi się do emocjonalnego i społecznego dobrostanu jednostki. Z punktu widzenia przestrzegania podstawowych praw człowieka Belgia ma również obowiązek uwzględnienia tych praw człowieka w procesie decyzyjnym dotyczącym środków podejmowanych w kontekście zdrowia publicznego. (4)

Obecne globalne środki zwalczania SARS-CoV-2 w dużej mierze naruszają ten pogląd na zdrowie i prawa człowieka.

Środki obejmują obowiązkowe noszenie maski (również na świeżym powietrzu i podczas zajęć sportowych, a w niektórych gminach, nawet gdy w pobliżu nie ma innych osób), dystans fizyczny, izolację społeczną, obowiązkową kwarantannę dla niektórych grup oraz środki higieny.

– Przewidywana pandemia z milionami zgonów

Na początku pandemii środki były zrozumiałe i szeroko wspierane, nawet jeśli w krajach wokół nas występowały różnice we wdrażaniu.

WHO pierwotnie przewidziała pandemię, która pochłonie 3,4% ofiar, innymi słowy miliony zgonów, oraz wysoce zaraźliwy wirus, na który nie było dostępnego leczenia ani szczepionki.

Spowodowałoby to bezprecedensową presję na oddziały intensywnej terapii (OIOM) w naszych szpitalach.

Doprowadziło to do globalnej sytuacji alarmowej, nigdy nie widzianej w historii ludzkości: „spłaszczenie krzywej” było reprezentowane przez blokadę, która zamknęła całe społeczeństwo i gospodarkę oraz poddała kwarantannie zdrowych ludzi.

Dystans społeczny stał się nową normą w oczekiwaniu na szczepionkę ratunkową.

– Fakty dotyczące COVID-19

Stopniowo dzwonek alarmowy rozlegał się z wielu źródeł: obiektywne fakty wskazywały na zupełnie inną rzeczywistość. (5, 6)

Przebieg covid-19 następował po normalnej fali infekcji, podobnej do sezonu grypowego.

Jak co roku obserwujemy mieszankę wirusów grypy podążających za krzywą: najpierw rinowirusy, następnie wirusy grypy A i B, a następnie koronawirusy.
Nic nie różni się od tego, co zwykle widzimy.

– Testy PCR

Użycie niespecyficznego testu PCR, który daje wiele fałszywie pozytywnych wyników, pokazało wykładniczy obraz.

Ten test został przyspieszony z procedurą awaryjną i nigdy nie był poważnie testowany przez siebie.
Twórca wyraźnie ostrzegł, że ten test jest przeznaczony do badań, a nie do diagnostyki. (7)

Test PCR działa z cyklami amplifikacji materiału genetycznego – za każdym razem fragment genomu jest amplifikowany. Każde zanieczyszczenie (np. Inne wirusy, szczątki starych genomów wirusów) może spowodować fałszywie pozytywne wyniki. (8)

Test nie mierzy liczby wirusów obecnych w próbce. Prawdziwa infekcja wirusowa oznacza masową obecność wirusów, tzw. Ładunek wirusowy.

Jeśli wynik testu jest pozytywny, nie oznacza to, że jest on rzeczywiście zakażony klinicznie, jest chory lub zachoruje. Postulat Kocha nie został spełniony („Czysty środek znaleziony u pacjenta z dolegliwościami może wywołać te same dolegliwości u osoby zdrowej”).

Ponieważ pozytywny wynik testu PCR nie wskazuje automatycznie na aktywną infekcję lub zakaźność, nie uzasadnia to podjętych środków społecznych, które opierają się wyłącznie na tych testach. (9, 10)

– Zakaz wyjścia.

Jeśli porównamy fale infekcji w krajach, w których obowiązują ścisłe zasady blokowania, z krajami, które nie wprowadziły blokad (Szwecja, Islandia…), zobaczymy podobne krzywe.

Nie ma więc związku między nałożoną blokadą a przebiegiem infekcji.

Blokada nie doprowadziła do niższego wskaźnika śmiertelności.

Jeśli spojrzymy na datę wprowadzenia nałożonych blokad, zobaczymy, że blokady zostały ustanowione po zakończeniu szczytu i zmniejszającej się liczbie przypadków.

Spadek nie był zatem wynikiem podjętych środków. (11)

Jak co roku wydaje się, że warunki klimatyczne (pogoda, temperatura i wilgotność) oraz rosnąca odporność są bardziej skłonne do ograniczenia fali infekcji.


– Nasz układ odpornościowy

.

Od tysięcy lat organizm ludzki był codziennie wystawiany na działanie wilgoci i kropelek zawierających mikroorganizmy zakaźne (wirusy, bakterie i grzyby).

Wnikaniu tych mikroorganizmów zapobiega zaawansowany mechanizm obronny – układ odpornościowy.

Silny układ odpornościowy opiera się na normalnej codziennej ekspozycji na te wpływy drobnoustrojów.

Nadmiernie higieniczne środki mają szkodliwy wpływ na naszą odporność. (12, 13)

Tylko osoby ze słabym lub upośledzonym układem odpornościowym powinny być chronione przez ekstensywną higienę lub dystans społeczny.

Grypa pojawi się ponownie jesienią (w połączeniu z COVID-19), a ewentualny spadek naturalnej odporności może prowadzić do dalszych ofiar.

Nasz układ odpornościowy składa się z dwóch części:
+ wrodzonego układu odpornościowego i
+ adaptacyjnego układu odpornościowego.

Wrodzony układ odpornościowy tworzy pierwszą barierę: skórę, ślinę, sok żołądkowy, śluz jelitowy, wibrujące komórki rzęsate, florę komensalną… i zapobiega przyczepianiu się mikroorganizmów do tkanki.
Jeśli się przyczepią, makrofagi mogą spowodować zamknięcie i zniszczenie mikroorganizmów.

Adaptacyjny układ odpornościowy składa się z odporności błon śluzowych (przeciwciała IgA, wytwarzane głównie przez komórki jelit i nabłonka płuc), odporności komórkowej (aktywacja limfocytów T), która może powstać w kontakcie z obcymi substancjami lub mikroorganizmami oraz odporności humoralnej (IgM i przeciwciała IgG wytwarzane przez komórki B).

Ostatnie badania pokazują, że oba systemy są silnie splątane.

Wydaje się, że większość ludzi ma już wrodzoną lub ogólną odporność np. na grypę i inne wirusy.

Potwierdzają to ustalenia na statku wycieczkowym Diamond Princess, który został poddany kwarantannie z powodu kilku pasażerów zmarłych na Covid-19. Większość pasażerów była starsza i znajdowała się w idealnej sytuacji transmisji na statku. Jednak 75% nie wydaje się być zakażonych. Więc nawet w tej grupie wysokiego ryzyka większość jest odporna na wirusa.

Badanie opublikowane w czasopiśmie Cell pokazuje, że większość ludzi neutralizuje koronawirusa przez błonę śluzową (IgA) i odporność komórkową (limfocyty T), jednocześnie doświadczając niewielu objawów lub żadnych objawów (14) .

Naukowcy odkryli do 60% reaktywności SARS-Cov-2 z limfocytami T CD4 + w niezainfekowanej populacji, co sugeruje reaktywność krzyżową z innymi wirusami powodującymi zimno (koronami). (15)

Dlatego większość ludzi ma już wrodzoną lub krzyżową odporność, ponieważ mieli już kontakt z wariantami tego samego wirusa.

Tworzenie przeciwciał (IgM i IgG) przez komórki B zajmuje tylko stosunkowo niewielką część naszego układu odpornościowego.

Może to wyjaśniać, dlaczego przy odsetku przeciwciał wynoszącym 5–10% i tak może istnieć odporność grupowa.

Skuteczność szczepionek jest dokładnie oceniana na podstawie tego, czy mamy te przeciwciała, czy nie.

To jest wprowadzenie w błąd.

Większość osób, które uzyskały wynik pozytywny (PCR), nie ma żadnych dolegliwości. Ich układ odpornościowy jest wystarczająco silny.

Wzmocnienie naturalnej odporności jest znacznie bardziej logicznym podejściem.

Profilaktyka to ważny, niedostatecznie uwydatniony filar:
+ zdrowe, pełnowartościowe odżywianie,
+ ćwiczenia na świeżym powietrzu, bez maski,
+ redukcja stresu oraz
+ ożywianie kontaktów emocjonalnych i społecznych.– Konsekwencje izolacji społecznej dla zdrowia fizycznego i psychicznego.

Izolacja społeczna i szkody ekonomiczne doprowadziły do ​​nasilenia się depresji, lęku, samobójstw, przemocy wewnątrzrodzinnej i znęcania się nad dziećmi. (16)

Badania wykazały, że im bardziej ludzie są zaangażowani społecznie i emocjonalnie, tym bardziej są odporni na wirusy.
O wiele bardziej prawdopodobne jest, że izolacja i kwarantanna mają fatalne skutki. (17)

Środki izolacyjne doprowadziły również do braku aktywności fizycznej u wielu starszych osób z powodu zmuszania ich do przebywania w pomieszczeniach.

Jednak wystarczająca aktywność fizyczna ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie poznawcze, zmniejszając dolegliwości depresyjne i lękowe oraz poprawiając zdrowie fizyczne, poziom energii, samopoczucie i ogólnie jakość życia. (18)

Udowodniono, że strach, uporczywy stres i samotność wywołane dystansem społecznym mają negatywny wpływ na zdrowie psychiczne i ogólne. (19)

Wysoce zaraźliwy wirus powodujący miliony zgonów bez żadnego leczenia?

Śmiertelność okazała się wielokrotnie niższa niż oczekiwano i zbliżona do zwykłej grypy sezonowej (0,2%). (20)

Dlatego liczba zarejestrowanych zgonów spowodowanych koronawirusem nadal wydaje się zawyżona.

– Istnieje różnica między śmiercią przez koronawirusa a śmiercią z koronawirusem.

Ludzie często są jednocześnie nosicielami wielu wirusów i potencjalnie patogennych bakterii.

Biorąc pod uwagę fakt, że większość osób, u których wystąpiły poważne objawy, cierpiała na dodatkową patologię, nie można po prostu stwierdzić, że infekcja koronowa była przyczyną śmierci.
W większości nie uwzględniono tego w statystykach.


– Można wyraźnie zidentyfikować najbardziej wrażliwe grupy.

Zdecydowana większość zmarłych pacjentów miała 80 lat lub więcej. U większości (70%) zmarłych w wieku poniżej 70 lat występowały schorzenia podstawowe, takie jak choroby układu krążenia, cukrzyca, przewlekła choroba płuc lub otyłość.

Zdecydowana większość zakażonych osób (> 98%) nie zachorowała lub prawie nie zachorowała lub wyzdrowiała samoistnie.

– Tymczasem dostępna jest przystępna cenowo, bezpieczna i skuteczna terapia dla osób wykazujących poważne objawy choroby w postaci HCQ (hydroksychlorochiny), cynku i AZT (azytromycyny).

Szybko zastosowana terapia prowadzi do wyzdrowienia i często zapobiega hospitalizacji.

Mało kto teraz musi umierać.

Ta skuteczna terapia została potwierdzona przez doświadczenie kliniczne kolegów w tej dziedzinie i imponujące wyniki.

Kontrastuje to ostro z krytyką teoretyczną (niewystarczające uzasadnienie w badaniach z podwójnie ślepą próbą), która w niektórych krajach (np. W Holandii) doprowadziła nawet do zakazu tej terapii.

Wycofano metaanalizę w The Lancet, która nie mogła wykazać wpływu HCQ. Wykorzystane podstawowe źródła danych okazały się niewiarygodne, a 2 z 3 autorów znajdowało się w konflikcie interesów.

Jednak większość wytycznych opartych na tym badaniu pozostała niezmieniona… (48, 49)


– Mamy poważne pytania dotyczące tego stanu rzeczy.

W Stanach Zjednoczonych grupa lekarzy w terenie, którzy codziennie przyjmują pacjentów, zjednoczyła się w „America’s Frontline Doctors” i zorganizowała konferencję prasową, którą oglądano miliony razy. (21, 51)

Francuski prof. Didier Raoult z Institut d’Infectiologie de Marseille (IHU) również przedstawił tę obiecującą terapię skojarzoną już w kwietniu.

Holenderski lekarz rodzinny Rob Elens, który w swoim gabinecie wyleczył wielu pacjentów z koronawirusa za pomocą HCQ i cynku, zwrócił się do kolegów z petycją o wolność terapii. (22)

Ostateczne dowody pochodzą z obserwacji epidemiologicznej w Szwajcarii: wskaźniki śmiertelności w porównaniu z tą terapią i bez niej. (23)

Z niepokojących obrazów medialnych
przedstawiających ARDS (zespół ostrej niewydolności oddechowej), w którym ludzie dusili się i poddawali sztucznemu oddychaniu w agonii, wiemy teraz, że było to spowodowane przesadną odpowiedzią immunologiczną z wykrzepianiem wewnątrznaczyniowym w naczyniach płucnych.

Podawanie leków rozrzedzających krew i deksametazonu oraz unikanie sztucznej wentylacji, która, jak stwierdzono, powoduje dodatkowe uszkodzenie tkanki płucnej, oznacza, że ​​również to straszne powikłanie praktycznie nie jest już śmiertelne. (47)

Dlatego nie jest to zabójczy wirus, ale dobrze uleczalny stan.– Propagacja

Do rozprzestrzeniania się dochodzi w wyniku infekcji kroplowej (tylko dla pacjentów, którzy kaszlą lub kichają) i aerozoli w zamkniętych, niewentylowanych pomieszczeniach.

Z tego powodu zanieczyszczenie na wolnym powietrzu nie jest możliwe.

Śledzenie kontaktów i badania epidemiologiczne pokazują, że zdrowi ludzie (lub pozytywnie przebadani bezobjawowi nosiciele) są praktycznie niezdolni do przenoszenia wirusa. Dlatego osoby zdrowe nie narażają się nawzajem. (24, 25)

Transfer za pomocą przedmiotów (np. Pieniędzy, wózków na zakupy lub wózków sklepowych) nie został naukowo udowodniony. (26, 27, 28)

Wszystko to poważnie podważa całą politykę dystansu społecznego i obowiązkowych masek na usta dla ludzi zdrowych – nie ma do tego naukowych podstaw.


– Maski

Maski ustne należą do kontekstów, w których mają miejsce kontakty ze sprawdzonymi grupami ryzyka lub osobami z dolegliwościami górnych dróg oddechowych, a także w kontekście medycznym / w domu spokojnej starości.

Zmniejszają ryzyko infekcji kropelkowej poprzez kichanie lub kaszel.

Maseczki doustne u zdrowych osób są nieskuteczne w przypadku rozprzestrzeniania się infekcji wirusowych. (29, 30, 31)

Noszenie maski nie jest pozbawione skutków ubocznych. (32, 33)

Niedobór tlenu (bóle głowy, nudności, zmęczenie, utrata koncentracji) pojawia się dość szybko, efekt podobny do choroby wysokościowej.

Codziennie widzimy pacjentów, którzy skarżą się na bóle głowy, problemy z zatokami, problemy z oddychaniem i hiperwentylację z powodu noszenia masek. Dodatkowo nagromadzony CO2 prowadzi do toksycznego zakwaszenia organizmu, co wpływa na naszą odporność.

Niektórzy eksperci ostrzegają nawet o zwiększonej transmisji wirusa w przypadku niewłaściwego użycia maski. (34)

Nasz Kodeks Pracy (Codex 6) odnosi się do zawartości CO2 (wentylacja na stanowiskach pracy) na poziomie 900 ppm, maksymalnie 1200 ppm w szczególnych okolicznościach.
Po minucie noszenia maski ten limit toksyczności zostaje znacznie przekroczony do wartości, które są trzy do czterech razy wyższe niż te maksymalne wartości. Dlatego każdy, kto nosi maskę, znajduje się w wyjątkowo słabo wentylowanym pomieszczeniu. (35)

W związku z tym uznani specjaliści ds. Bezpieczeństwa pracowników nie zalecają niewłaściwego stosowania masek bez pełnej dokumentacji medycznej badań układu krążenia i płuc.

Szpitale mają sterylne środowisko w swoich salach operacyjnych, w którym pracownicy noszą maski i istnieje precyzyjna regulacja wilgotności / temperatury z odpowiednio monitorowanym przepływem tlenu, aby to skompensować, spełniając tym samym surowe normy bezpieczeństwa. (36)– Druga fala koronowa?

W Belgii omawiana jest obecnie druga fala, w wyniku której środki zostaną zaostrzone.

Jednak bliższa analiza danych Sciensano (ostatni raport z 3 września 2020 r.) 37 pokazuje, że chociaż od połowy lipca nastąpił wzrost liczby zakażeń, w tym czasie nie nastąpił wzrost liczby hospitalizacji ani zgonów. Dlatego nie jest to druga fala wyładowań koronowych, ale tak zwana „chemia przypadku” wynikająca ze zwiększonej liczby testów. (50)

Liczba przyjęć do szpitala lub zgonów wykazała krótkotrwały minimalny wzrost w ostatnich tygodniach, ale interpretując to, musimy wziąć pod uwagę ostatnią falę upałów.
Ponadto zdecydowana większość ofiar nadal należy do grupy ludności> 75 lat.
Wskazuje to na to, że odsetek środków podjętych w odniesieniu do osób pracujących i młodzieży jest nieproporcjonalny do zamierzonych celów. Zdecydowana większość pozytywnie przebadanych osób „zakażonych” należy do grupy wiekowej populacji aktywnej zawodowo, u której nie występują żadne lub jedynie ograniczone objawy ze względu na dobrze funkcjonujący układ odpornościowy. Więc nic się nie zmieniło – szczyt się skończył.– Wzmocnienie polityki prewencyjnej.

Środki przeciw koronawirusem stanowią uderzający kontrast w stosunku do minimalnej polityki prowadzonej przez rząd do tej pory, jeśli chodzi o uzasadnione środki o udowodnionych korzyściach zdrowotnych, takie jak podatek od cukru, zakaz (e-) papierosów i zdrowej żywności, ćwiczenia fizyczne oraz sieci wsparcia społecznego atrakcyjne finansowo i szeroko dostępne.

Jest to stracona szansa na lepszą politykę profilaktyczną, która mogłaby przynieść zmianę mentalności we wszystkich grupach ludności, z wyraźnymi skutkami w zakresie zdrowia publicznego. Obecnie tylko 3% budżetu na ochronę zdrowia przeznaczane jest na profilaktykę. (2)


– Przysięga Hipokratesa

Jako lekarz złożyliśmy przysięgę Hipokratesa:
„Będę przede wszystkim dbał o moich pacjentów, dbał o ich zdrowie i łagodził ich cierpienia”.
„Poinformuję moich pacjentów prawidłowo”.
„Nawet pod presją nie wykorzystam swojej wiedzy medycznej do praktyk, które są sprzeczne z ludzkością”.

Obecne środki zmuszają nas do działania wbrew tej przysiędze.

Inni pracownicy służby zdrowia mają podobny kod. Obecne środki i perspektywa ewentualnego wprowadzenia szczepionki uogólnionej, która nie jest poddawana szczegółowym testom wstępnym, podważają również zasadę „primum non nocere”, którą zakłada każdy lekarz i pracownik służby zdrowia.


– Szczepionka

Badania ankietowe dotyczące szczepień przeciwko grypie pokazują, że w ciągu 10 lat tylko trzykrotnie udało nam się opracować szczepionkę o współczynniku skuteczności przekraczającym 50%.

Szczepienie osób starszych wydaje się nieskuteczne.

W wieku powyżej 75 lat skuteczność prawie nie istnieje. (38)

Ze względu na ciągłą naturalną mutację wirusów, jak co roku obserwujemy w przypadku wirusa grypy, szczepionka jest co najwyżej rozwiązaniem tymczasowym, które wymaga każdorazowo nowych szczepionek.

Niesprawdzona szczepionka, która jest wdrażana w trybie pilnym i dla której producenci uzyskali już prawną ochronę przed możliwą krzywdą, budzi poważne wątpliwości. (39, 40)

Nie chcemy wykorzystywać naszych pacjentów jako królików doświadczalnych.

W skali globalnej w wyniku szczepienia spodziewanych jest 700 000 przypadków obrażeń lub śmierci. (41)

Jeśli 95% ludzi doświadcza Covid-19 praktycznie bez objawów, ryzyko narażenia na nietestowaną szczepionkę jest nieodpowiedzialne.


– Rola mediów i oficjalny plan komunikacji

Wydawało się, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy twórcy gazet, radia i telewizji stanęli niemal bezkrytycznie za panelem ekspertów i rządem tam, gdzie to właśnie prasa powinna być krytyczna i zapobiegać jednostronnej komunikacji rządowej.

Doprowadziło to do publicznego przekazu w naszych mediach, który był bardziej podobny do propagandy niż obiektywnych doniesień.
Naszym zdaniem zadaniem dziennikarstwa jest przekazywanie wiadomości w możliwie najbardziej obiektywny i neutralny sposób, w celu znalezienia prawdy i krytycznej kontroli władzy, przy czym odrębni eksperci mają również zapewnić forum, na którym mogą się wypowiedzieć.
Pogląd ten potwierdzają dziennikarskie kodeksy etyczne. (42)

Oficjalna opowieść, że blokada była konieczna, że ​​było to jedyne możliwe rozwiązanie i że wszyscy stali za tym blokadą, utrudniała osobom o innym spojrzeniu, a także ekspertom, wyrażenie innej opinii.

Alternatywne opinie były ignorowane lub wyśmiewane. W mediach nie widzieliśmy otwartych debat, w których można by wyrazić różne poglądy.

Zaskoczyło nas również wiele filmów i artykułów wielu ekspertów naukowych i autorytetów, które były i są nadal usuwane z mediów społecznościowych. Uważamy, że nie pasuje to do wolnego, demokratycznego państwa konstytucyjnego, tym bardziej, że prowadzi to do wizji tunelowej.

Polityka ta ma również działanie paraliżujące i podsyca strach i niepokój w społeczeństwie. W tym kontekście odrzucamy zamiar cenzurowania dysydentów w Unii Europejskiej! (43)

Sposób, w jaki Covid-19 został przedstawiony przez polityków i media, również nie zrobił tej sytuacji nic dobrego.

Terminy wojenne były popularne i nie brakowało języka wojowniczego.

Często wspominano o „wojnie” z „niewidzialnym wrogiem”, którego należy „pokonać”. Użycie w mediach zwrotów takich jak „bohaterowie opieki na pierwszej linii” i „ofiary koronacji” dodatkowo podsyciło strach, podobnie jak idea, że ​​mamy do czynienia z „zabójczym wirusem” na całym świecie.

Nieustanne bombardowanie liczbami, które wylewane były na ludność dzień po dniu, godzina po godzinie, bez interpretowania tych liczb, bez porównywania ich do zgonów na grypę w innych latach, bez porównywania ich ze zgonami z innych przyczyn, wywołało prawdziwą psychozę strach w populacji.

To nie jest informacja, to jest manipulacja.

Ubolewamy nad rolą WHO w tym, która wezwała do uciszenia infodemii (czyli wszelkich rozbieżnych opinii z oficjalnego dyskursu, w tym ekspertów o odmiennych poglądach) przez bezprecedensową cenzurę mediów. (43, 44)

Pilnie wzywamy media, aby podjęły tutaj swoje obowiązki!Domagamy się otwartej debaty, w której wysłuchani zostaną wszyscy eksperci.


– Prawo nadzwyczajne a prawa człowieka

Ogólna zasada dobrych rządów wymaga rozważenia proporcjonalności decyzji rządowych w świetle wyższych standardów prawnych: każda ingerencja rządu musi być zgodna z prawami podstawowymi chronionymi w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC).

Ingerencja władz publicznych jest dozwolona tylko w sytuacjach kryzysowych.

Innymi słowy, uznaniowe decyzje muszą być proporcjonalne do absolutnej konieczności.

Podejmowane obecnie środki dotyczą ingerencji w korzystanie m.in. z prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, wolności myśli, sumienia i wyznania, wolności wypowiedzi oraz wolności zgromadzeń i zrzeszania się, prawa do nauki itp. , w związku z czym musi przestrzegać praw podstawowych chronionych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka (EKPC).

Na przykład, zgodnie z art. 8 ust. 2 EKPC, ingerencja w prawo do życia prywatnego i rodzinnego jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy środki są konieczne w interesie bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa publicznego, dobrobytu gospodarczego kraju , ochrony porządku publicznego i zapobiegania przestępstwom, ochrony zdrowia lub ochrony praw i wolności innych osób, przepisy, na których opiera się ingerencja, muszą być wystarczająco jasne, przewidywalne i proporcjonalne do zamierzonych celów. (45)

– Przewidywana pandemia milionów zgonów zdawała się reagować na te warunki kryzysowe, prowadząc do ustanowienia nadzwyczajnego rządu.

Teraz, gdy obiektywne fakty pokazują coś zupełnie innego, warunek niezdolności do działania w inny sposób (brak czasu na dokładną ocenę sytuacji awaryjnej) już nie istnieje.

Covid-19 nie jest wirusem powodującym przeziębienie, ale chorobą uleczalną, której śmiertelność jest porównywalna z grypą sezonową.

Innymi słowy, nie ma już przeszkody nie do pokonania dla zdrowia publicznego.

Nie ma stanu wyjątkowego.


– Ogromne szkody spowodowane obecnymi zabezpieczeniami.

Otwarta dyskusja o miarach koronowania oznacza, że ​​oprócz lat życia uzyskanych przez pacjentów z koronami, musimy wziąć pod uwagę także inne czynniki wpływające na zdrowie całej populacji.

Obejmują one szkody w sferze psychospołecznej (nasilenie depresji, lęku, samobójstw, przemocy wewnątrzrodzinnej i znęcania się nad dziećmi) (16) oraz szkody ekonomiczne.

Jeśli weźmiemy pod uwagę te dodatkowe szkody, obecna polityka jest nieproporcjonalna, przysłowiowe użycie młota kowalskiego do złamania orzecha.

To szokujące, że rząd powołuje się na zdrowie jako powód wprowadzenia stanu wyjątkowego.

Jako lekarze i pracownicy służby zdrowia, w obliczu wirusa, który pod względem szkodliwości, śmiertelności i przenoszalności zbliża się do grypy sezonowej, możemy jedynie odrzucić te niezwykle nieproporcjonalne środki.

Dlatego domagamy się natychmiastowego zaprzestania wszelkich środków.

Kwestionujemy zasadność obecnych doradców, którzy spotykają się za zamkniętymi drzwiami.

Kontynuując ACU 2020 46 https://acu2020.org/nederlandse-versie/ wzywamy do dogłębnego zbadania roli WHO i możliwego wpływu konfliktów interesów w tej organizacji.

Stanowiło również sedno walki z „infodemiką”, czyli systematyczną cenzurą wszelkich odmiennych opinii w mediach.

Jest to niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawa. (43)


– Dystrybucja tego listu

Chcielibyśmy zaapelować do naszych stowarzyszeń zawodowych i innych opiekunów o wyrażenie opinii na temat obecnych środków.

Zwracamy uwagę i wzywamy do otwartej dyskusji, w której opiekunowie mogą i ośmielają się zabrać głos.Tym listem otwartym wysyłamy sygnał, że postępy na tych samych zasadach wyrządzają więcej szkody niż pożytku i wzywamy polityków do niezależnego i krytycznego informowania się o dostępnych dowodach – w tym od ekspertów o różnych poglądach, o ile są one zgodne z prawdą, oparte na solidnych podstawach naukowych – przy opracowywaniu polityki mającej na celu promowanie optymalnego zdrowia.

Z troską, nadzieją i we własnym imieniu.


—————
Przypisy i wersja angielska:

The following letter has made an impact on public health authorities not only in Belgium but around the world. The text could pertain to any case in which states locked down their citizens rather than allow people freedom and permit medical professionals to bear the primary job of disease mitigation.

So far it has been signed by 394 medical doctors, 1,340 medically trained health professionals, and 8,897 citizens.

* * * * *

We, Belgian doctors and health professionals, wish to express our serious concern about the evolution of the situation in the recent months surrounding the outbreak of the SARS-CoV-2 virus. We call on politicians to be independently and critically informed in the decision-making process and in the compulsory implementation of corona-measures. We ask for an open debate, where all experts are represented without any form of censorship. After the initial panic surrounding covid-19, the objective facts now show a completely different picture – there is no medical justification for any emergency policy anymore.

ZAPRASZAM CIĘ NA >>>t.me/tajemnicze <<< komunikator TELEGRAM (dostępny tylko na smartfony) - inny niż TT i FB - TAM też NA BIEŻĄCO DODAWANE SĄ NOWE WPISY. Jeśli czytasz ten artykuł teraz na smartfonie, t.me/tajemnicze <<< kliknij w ten adres na telegramie i dołącz

The current crisis management has become totally disproportionate and causes more damage than it does any good.

We call for an end to all measures and ask for an immediate restoration of our normal democratic governance and legal structures and of all our civil liberties.

‘A cure must not be worse than the problem’ is a thesis that is more relevant than ever in the current situation. We note, however, that the collateral damage now being caused to the population will have a greater impact in the short and long term on all sections of the population than the number of people now being safeguarded from corona.

In our opinion, the current corona measures and the strict penalties for non-compliance with them are contrary to the values formulated by the Belgian Supreme Health Council, which, until recently, as the health authority, has always ensured quality medicine in our country: “Science – Expertise – Quality – Impartiality – Independence – Transparency”. 1

We believe that the policy has introduced mandatory measures that are not sufficiently scientifically based, unilaterally directed, and that there is not enough space in the media for an open debate in which different views and opinions are heard. In addition, each municipality and province now has the authorisation to add its own measures, whether well-founded or not.

Moreover, the strict repressive policy on corona strongly contrasts with the government’s minimal policy when it comes to disease prevention, strengthening our own immune system through a healthy lifestyle, optimal care with attention for the individual and investment in care personnel.2

The concept of health
In 1948, the WHO defined health as follows: ‘Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or other physical impairment’.3

Health, therefore, is a broad concept that goes beyond the physical and also relates to the emotional and social well-being of the individual. Belgium also has a duty, from the point of view of subscribing to fundamental human rights, to include these human rights in its decision-making when it comes to measures taken in the context of public health. 4

The current global measures taken to combat SARS-CoV-2 violate to a large extent this view of health and human rights. Measures include compulsory wearing of a mask (also in open air and during sporting activities, and in some municipalities even when there are no other people in the vicinity), physical distancing, social isolation, compulsory quarantine for some groups and hygiene measures.

The predicted pandemic with millions of deaths
At the beginning of the pandemic, the measures were understandable and widely supported, even if there were differences in implementation in the countries around us. The WHO originally predicted a pandemic that would claim 3.4% victims, in other words millions of deaths, and a highly contagious virus for which no treatment or vaccine was available. This would put unprecedented pressure on the intensive care units (ICUs) of our hospitals.

This led to a global alarm situation, never seen in the history of mankind: “flatten the curve” was represented by a lockdown that shut down the entire society and economy and quarantined healthy people. Social distancing became the new normal in anticipation of a rescue vaccine.

The facts about covid-19
Gradually, the alarm bell was sounded from many sources: the objective facts showed a completely different reality. 5 6

The course of covid-19 followed the course of a normal wave of infection similar to a flu season. As every year, we see a mix of flu viruses following the curve: first the rhinoviruses, then the influenza A and B viruses, followed by the coronaviruses. There is nothing different from what we normally see.

The use of the non-specific PCR test, which produces many false positives, showed an exponential picture. This test was rushed through with an emergency procedure and was never seriously self-tested. The creator expressly warned that this test was intended for research and not for diagnostics.7

The PCR test works with cycles of amplification of genetic material – a piece of genome is amplified each time. Any contamination (e.g. other viruses, debris from old virus genomes) can possibly result in false positives.8

The test does not measure how many viruses are present in the sample. A real viral infection means a massive presence of viruses, the so-called virus load. If someone tests positive, this does not mean that that person is actually clinically infected, is ill or is going to become ill. Koch’s postulate was not fulfilled (“The pure agent found in a patient with complaints can provoke the same complaints in a healthy person”).

Since a positive PCR test does not automatically indicate active infection or infectivity, this does not justify the social measures taken, which are based solely on these tests. 9 10

Lockdown.
If we compare the waves of infection in countries with strict lockdown policies to countries that did not impose lockdowns (Sweden, Iceland …), we see similar curves. So there is no link between the imposed lockdown and the course of the infection. Lockdown has not led to a lower mortality rate.

If we look at the date of application of the imposed lockdowns we see that the lockdowns were set after the peak was already over and the number of cases decreasing. The drop was therefore not the result of the taken measures. 11

As every year, it seems that climatic conditions (weather, temperature and humidity) and growing immunity are more likely to reduce the wave of infection.

Our immune system
For thousands of years, the human body has been exposed daily to moisture and droplets containing infectious microorganisms (viruses, bacteria and fungi).

The penetration of these microorganisms is prevented by an advanced defence mechanism – the immune system. A strong immune system relies on normal daily exposure to these microbial influences. Overly hygienic measures have a detrimental effect on our immunity. 12 13 Only people with a weak or faulty immune system should be protected by extensive hygiene or social distancing.

Influenza will re-emerge in the autumn (in combination with covid-19) and a possible decrease in natural resilience may lead to further casualties.

Our immune system consists of two parts: a congenital, non-specific immune system and an adaptive immune system.

The non-specific immune system forms a first barrier: skin, saliva, gastric juice, intestinal mucus, vibratory hair cells, commensal flora, … and prevents the attachment of micro-organisms to tissue.

If they do attach, macrophages can cause the microorganisms to be encapsulated and destroyed.

The adaptive immune system consists of mucosal immunity (IgA antibodies, mainly produced by cells in the intestines and lung epithelium), cellular immunity (T-cell activation), which can be generated in contact with foreign substances or microorganisms, and humoral immunity (IgM and IgG antibodies produced by the B cells).

Recent research shows that both systems are highly entangled.

It appears that most people already have a congenital or general immunity to e.g. influenza and other viruses. This is confirmed by the findings on the cruise ship Diamond Princess, which was quarantined because of a few passengers who died of Covid-19. Most of the passengers were elderly and were in an ideal situation of transmission on the ship. However, 75% did not appear to be infected. So even in this high-risk group, the majority are resistant to the virus.

A study in the journal Cell shows that most people neutralise the coronavirus by mucosal (IgA) and cellular immunity (T-cells), while experiencing few or no symptoms 14.

Researchers found up to 60% SARS-Cov-2 reactivity with CD4+T cells in a non-infected population, suggesting cross-reactivity with other cold (corona) viruses.15

Most people therefore already have a congenital or cross-immunity because they were already in contact with variants of the same virus.

The antibody formation (IgM and IgG) by B-cells only occupies a relatively small part of our immune system. This may explain why, with an antibody percentage of 5-10%, there may be a group immunity anyway. The efficacy of vaccines is assessed precisely on the basis of whether or not we have these antibodies. This is a misrepresentation.

Most people who test positive (PCR) have no complaints. Their immune system is strong enough. Strengthening natural immunity is a much more logical approach. Prevention is an important, insufficiently highlighted pillar: healthy, full-fledged nutrition, exercise in fresh air, without a mask, stress reduction and nourishing emotional and social contacts.

Consequences of social isolation on physical and mental health
Social isolation and economic damage led to an increase in depression, anxiety, suicides, intra-family violence and child abuse.16

Studies have shown that the more social and emotional commitments people have, the more resistant they are to viruses. It is much more likely that isolation and quarantine have fatal consequences. 17

The isolation measures have also led to physical inactivity in many older people due to their being forced to stay indoors. However, sufficient exercise has a positive effect on cognitive functioning, reducing depressive complaints and anxiety and improving physical health, energy levels, well-being and, in general, quality of life.18

Fear, persistent stress and loneliness induced by social distancing have a proven negative influence on psychological and general health. 19

A highly contagious virus with millions of deaths without any treatment?
Mortality turned out to be many times lower than expected and close to that of a normal seasonal flu (0.2%).20

The number of registered corona deaths therefore still seems to be overestimated.

There is a difference between death by corona and death with corona. Humans are often carriers of multiple viruses and potentially pathogenic bacteria at the same time. Taking into account the fact that most people who developed serious symptoms suffered from additional pathology, one cannot simply conclude that the corona-infection was the cause of death. This was mostly not taken into account in the statistics.

The most vulnerable groups can be clearly identified. The vast majority of deceased patients were 80 years of age or older. The majority (70%) of the deceased, younger than 70 years, had an underlying disorder, such as cardiovascular suffering, diabetes mellitus, chronic lung disease or obesity. The vast majority of infected persons (>98%) did not or hardly became ill or recovered spontaneously.

Meanwhile, there is an affordable, safe and efficient therapy available for those who do show severe symptoms of disease in the form of HCQ (hydroxychloroquine), zinc and AZT (azithromycin). Rapidly applied this therapy leads to recovery and often prevents hospitalisation. Hardly anyone has to die now.

This effective therapy has been confirmed by the clinical experience of colleagues in the field with impressive results. This contrasts sharply with the theoretical criticism (insufficient substantiation by double-blind studies) which in some countries (e.g. the Netherlands) has even led to a ban on this therapy. A meta-analysis in The Lancet, which could not demonstrate an effect of HCQ, was withdrawn. The primary data sources used proved to be unreliable and 2 out of 3 authors were in conflict of interest. However, most of the guidelines based on this study remained unchanged … 48 49

We have serious questions about this state of affairs.

In the US, a group of doctors in the field, who see patients on a daily basis, united in “America’s Frontline Doctors” and gave a press conference which has been watched millions of times.21 51

French Prof Didier Raoult of the Institut d’Infectiologie de Marseille (IHU) also presented this promising combination therapy as early as April. Dutch GP Rob Elens, who cured many patients in his practice with HCQ and zinc, called on colleagues in a petition for freedom of therapy.22

The definitive evidence comes from the epidemiological follow-up in Switzerland: mortality rates compared with and without this therapy.23

From the distressing media images of ARDS (acute respiratory distress syndrome) where people were suffocating and given artificial respiration in agony, we now know that this was caused by an exaggerated immune response with intravascular coagulation in the pulmonary blood vessels. The administration of blood thinners and dexamethasone and the avoidance of artificial ventilation, which was found to cause additional damage to lung tissue, means that this dreaded complication, too, is virtually not fatal anymore. 47

It is therefore not a killer virus, but a well-treatable condition.

Propagation
Spreading occurs by drip infection (only for patients who cough or sneeze) and aerosols in closed, unventilated rooms. Contamination is therefore not possible in the open air. Contact tracing and epidemiological studies show that healthy people (or positively tested asymptomatic carriers) are virtually unable to transmit the virus. Healthy people therefore do not put each other at risk. 24 25

Transfer via objects (e.g. money, shopping or shopping trolleys) has not been scientifically proven.26 27 28

All this seriously calls into question the whole policy of social distancing and compulsory mouth masks for healthy people – there is no scientific basis for this.

Masks
Oral masks belong in contexts where contacts with proven at-risk groups or people with upper respiratory complaints take place, and in a medical context/hospital-retirement home setting. They reduce the risk of droplet infection by sneezing or coughing. Oral masks in healthy individuals are ineffective against the spread of viral infections. 29 30 31

Wearing a mask is not without side effects. 32 33 Oxygen deficiency (headache, nausea, fatigue, loss of concentration) occurs fairly quickly, an effect similar to altitude sickness. Every day we now see patients complaining of headaches, sinus problems, respiratory problems and hyperventilation due to wearing masks. In addition, the accumulated CO2 leads to a toxic acidification of the organism which affects our immunity. Some experts even warn of an increased transmission of the virus in case of inappropriate use of the mask.34

Our Labour Code (Codex 6) refers to a CO2 content (ventilation in workplaces) of 900 ppm, maximum 1200 ppm in special circumstances. After wearing a mask for one minute, this toxic limit is considerably exceeded to values that are three to four times higher than these maximum values. Anyone who wears a mask is therefore in an extreme poorly ventilated room. 35

Inappropriate use of masks without a comprehensive medical cardio-pulmonary test file is therefore not recommended by recognised safety specialists for workers.

Hospitals have a sterile environment in their operating rooms where staff wear masks and there is precise regulation of humidity / temperature with appropriately monitored oxygen flow to compensate for this, thus meeting strict safety standards. 36

A second corona wave?
A second wave is now being discussed in Belgium, with a further tightening of the measures as a result. However, closer examination of Sciensano’s figures (latest report of 3 September 2020)37 shows that, although there has been an increase in the number of infections since mid-July, there was no increase in hospital admissions or deaths at that time. It is therefore not a second wave of corona, but a so-called “case chemistry” due to an increased number of tests. 50

The number of hospital admissions or deaths showed a shortlasting minimal increase in recent weeks, but in interpreting it, we must take into account the recent heatwave. In addition, the vast majority of the victims are still in the population group >75 years.

This indicates that the proportion of the measures taken in relation to the working population and young people is disproportionate to the intended objectives.

The vast majority of the positively tested “infected” persons are in the age group of the active population, which does not develop any or merely limited symptoms, due to a well-functioning immune system.

So nothing has changed – the peak is over.

Strengthening a prevention policy
The corona measures form a striking contrast to the minimal policy pursued by the government until now, when it comes to well-founded measures with proven health benefits such as the sugar tax, the ban on (e-)cigarettes and making healthy food, exercise and social support networks financially attractive and widely accessible. It is a missed opportunity for a better prevention policy that could have brought about a change in mentality in all sections of the population with clear results in terms of public health. At present, only 3% of the health care budget goes to prevention. 2

The Hippocratic Oath
As a doctor, we took the Hippocratic Oath:

“I will above all care for my patients, promote their health and alleviate their suffering”.
“I will inform my patients correctly.”
“Even under pressure, I will not use my medical knowledge for practices that are against humanity.”

The current measures force us to act against this oath.

Other health professionals have a similar code.

The ‘primum non nocere’, which every doctor and health professional assumes, is also undermined by the current measures and by the prospect of the possible introduction of a generalised vaccine, which is not subject to extensive prior testing.

Vaccine

Survey studies on influenza vaccinations show that in 10 years we have only succeeded three times in developing a vaccine with an efficiency rate of more than 50%. Vaccinating our elderly appears to be inefficient. Over 75 years of age, the efficacy is almost non-existent.38

Due to the continuous natural mutation of viruses, as we also see every year in the case of the influenza virus, a vaccine is at most a temporary solution, which requires new vaccines each time afterwards. An untested vaccine, which is implemented by emergency procedure and for which the manufacturers have already obtained legal immunity from possible harm, raises serious questions. 39 40 We do not wish to use our patients as guinea pigs.

On a global scale, 700 000 cases of damage or death are expected as a result of the vaccine.41

If 95% of people experience Covid-19 virtually symptom-free, the risk of exposure to an untested vaccine is irresponsible.

The role of the media and the official communication plan
Over the past few months, newspaper, radio and TV makers seemed to stand almost uncritically behind the panel of experts and the government, there, where it is precisely the press that should be critical and prevent one-sided governmental communication. This has led to a public communication in our news media, that was more like propaganda than objective reporting.

In our opinion, it is the task of journalism to bring news as objectively and neutrally as possible, aimed at finding the truth and critically controlling power, with dissenting experts also being given a forum in which to express themselves.

This view is supported by the journalistic codes of ethics.42

The official story that a lockdown was necessary, that this was the only possible solution, and that everyone stood behind this lockdown, made it difficult for people with a different view, as well as experts, to express a different opinion.

Alternative opinions were ignored or ridiculed. We have not seen open debates in the media, where different views could be expressed.

We were also surprised by the many videos and articles by many scientific experts and authorities, which were and are still being removed from social media. We feel that this does not fit in with a free, democratic constitutional state, all the more so as it leads to tunnel vision. This policy also has a paralysing effect and feeds fear and concern in society. In this context, we reject the intention of censorship of dissidents in the European Union! 43

The way in which Covid-19 has been portrayed by politicians and the media has not done the situation any good either. War terms were popular and warlike language was not lacking. There has often been mention of a ‘war’ with an ‘invisible enemy’ who has to be ‘defeated’. The use in the media of phrases such as ‘care heroes in the front line’ and ‘corona victims’ has further fuelled fear, as has the idea that we are globally dealing with a ‘killer virus’.

The relentless bombardment with figures, that were unleashed on the population day after day, hour after hour, without interpreting those figures, without comparing them to flu deaths in other years, without comparing them to deaths from other causes, has induced a real psychosis of fear in the population. This is not information, this is manipulation.

We deplore the role of the WHO in this, which has called for the infodemic (i.e. all divergent opinions from the official discourse, including by experts with different views) to be silenced by an unprecedented media censorship.43 44

We urgently call on the media to take their responsibilities here!

We demand an open debate in which all experts are heard.

Emergency law versus Human Rights
The general principle of good governance calls for the proportionality of government decisions to be weighed up in the light of the Higher Legal Standards: any interference by government must comply with the fundamental rights as protected in the European Convention on Human Rights (ECHR). Interference by public authorities is only permitted in crisis situations. In other words, discretionary decisions must be proportionate to an absolute necessity.

The measures currently taken concern interference in the exercise of, among other things, the right to respect of private and family life, freedom of thought, conscience and religion, freedom of expression and freedom of assembly and association, the right to education, etc., and must therefore comply with fundamental rights as protected by the European Convention on Human Rights (ECHR).

For example, in accordance with Article 8(2) of the ECHR, interference with the right to private and family life is permissible only if the measures are necessary in the interests of national security, public safety, the economic well-being of the country, the protection of public order and the prevention of criminal offences, the protection of health or the protection of the rights and freedoms of others, the regulatory text on which the interference is based must be sufficiently clear, foreseeable and proportionate to the objectives pursued.45

The predicted pandemic of millions of deaths seemed to respond to these crisis conditions, leading to the establishment of an emergency government. Now that the objective facts show something completely different, the condition of inability to act otherwise (no time to evaluate thoroughly if there is an emergency) is no longer in place. Covid-19 is not a cold virus, but a well treatable condition with a mortality rate comparable to the seasonal flu. In other words, there is no longer an insurmountable obstacle to public health.

There is no state of emergency.

Immense damage caused by the current policies
An open discussion on corona measures means that, in addition to the years of life gained by corona patients, we must also take into account other factors affecting the health of the entire population. These include damage in the psychosocial domain (increase in depression, anxiety, suicides, intra-family violence and child abuse)16 and economic damage.

If we take this collateral damage into account, the current policy is out of all proportion, the proverbial use of a sledgehammer to crack a nut.

We find it shocking that the government is invoking health as a reason for the emergency law.

As doctors and health professionals, in the face of a virus which, in terms of its harmfulness, mortality and transmissibility, approaches the seasonal influenza, we can only reject these extremely disproportionate measures.

We therefore demand an immediate end to all measures.
We are questioning the legitimacy of the current advisory experts, who meet behind closed doors.
Following on from ACU 2020 46 https://acu2020.org/nederlandse-versie/ we call for an in-depth examination of the role of the WHO and the possible influence of conflicts of interest in this organisation. It was also at the heart of the fight against the “infodemic”, i.e. the systematic censorship of all dissenting opinions in the media. This is unacceptable for a democratic state governed by the rule of law.43
Distribution of this letter
We would like to make a public appeal to our professional associations and fellow carers to give their opinion on the current measures.

We draw attention to and call for an open discussion in which carers can and dare to speak out.

With this open letter, we send out the signal that progress on the same footing does more harm than good, and call on politicians to inform themselves independently and critically about the available evidence – including that from experts with different views, as long as it is based on sound science – when rolling out a policy, with the aim of promoting optimum health.

With concern, hope and in a personal capacity.

————-
Przypisy

1. https://www.health.belgium.be/nl/wie-zijn-we#Missie
2.
standaard.be/preventie
3. https://www.who.int/about/who-we-are/constitution
4.
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health
5.
https://swprs.org/feiten-over-covid19/
6.
https://the-iceberg.net/
7.
https://www.creative-diagnostics.com/sars-cov-2-coronavirus-multiplex-rt-qpcr-kit-277854-457.htm
8.
President John Magufuli of Tanzania: “Even Papaya and Goats are Corona positive” https://www.youtube.com/watch?v=207HuOxltvI
9.
Open letter by biochemist Drs Mario Ortiz Martinez to the Dutch chamber https://www.gentechvrij.nl/2020/08/15/foute-interpretatie/
10.
Interview with Drs Mario Ortiz Martinez https://troo.tube/videos/watch/6ed900eb-7459-4a1b-93fd-b393069f4fcd
11.

Sind wir tatsächlich im Blindflug?


Lambrecht, B., Hammad, H. The immunology of the allergy epidemic and the hygiene hypothesis. Nat Immunol 18, 1076–1083 (2017). 13.
https://www.nature.com/articles/ni.3829
13.
Sharvan Sehrawat, Barry T. Rouse, Does the hygiene hypothesis apply to COVID-19 susceptibility?, Microbes and Infection, 2020, ISSN 1286-4579, https://doi.org/10.1016/j.micinf.2020.07.002
14.
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)30610-3?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867420306103%3Fshowall%3Dtrue
15.

9 manieren om corona te voorkomen


Feys, F., Brokken, S., & De Peuter, S. (2020, May 22).
16.
Risk-benefit and cost-utility analysis for COVID-19 lockdown in Belgium: the impact on mental health and wellbeing. https://psyarxiv.com/xczb3/
17.
Kompanje, 2020
Conn, Hafdahl en Brown, 2009; Martinsen 2008; Yau, 2008
18.

Brandbrief Geestelijk Gezondheid


19.

Studies on Covid-19 Lethality


20.

Groep artsen VS komt in verzet; Facebook bant hun 17 miljoen keer bekeken video


21.
https://www.petities.com/einde_corona_crises_overheid_sta_behandeling_van_covid-19_met_hcq_en_zink_toe
22.

Statistieken Zwitserland (met HCQ/zonder HCQ/met HCQ) leveren het bewijs!


23.
https://www.cnbc.com/2020/06/08/asymptomatic-coronavirus-patients-arent-spreading-new-infections-who-says.html
24.
http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/transmission-of-covid-19-by-asymptomatic-cases.html
WHO
25.
https://www.marketwatch.com/story/who-we-did-not-say-that-cash-was-transmitting-coronavirus-2020-03-06
26.
https://www.nordkurier.de/ratgeber/es-gibt-keine-gefahr-jemandem-beim-einkaufen-zu-infizieren-0238940804.html
27, 28.
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-banknotes/banknotes-carry-no-particular-coronavirus-risk-german-disease-expert-idUSKBN20Y2ZT
29.
Contradictory statements by our virologists https://www.youtube.com/watch?v=6K9xfmkMsvM
30.

Stop met anderhalve meter afstand en het verplicht dragen van mondkapjes


31.
Security expert Tammy K. Herrema Clark https://youtu.be/TgDm_maAglM
32.
Healthy People Should Not Wear Face Masks by Jim Meehan, MD
33.

Blaylock: Face Masks Pose Serious Risks To The Healthy


34.
https://www.news-medical.net/news/20200315/Reusing-masks-may-increase-your-risk-of-coronavirus-infection-expert-says.aspx
35.
https://werk.belgie.be/nl/nieuws/nieuwe-regels-voor-de-kwaliteit-van-de-binnenlucht-werklokalen
36.
https://kavlaanderen.blogspot.com/2020/07/als-maskers-niet-werken-waarom-dragen.html
37.
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Meest%20recente%20update.pdf
38.
Haralambieva, I.H. et al., 2015. The impact of immunosenescence on humoral immune response variation after influenza A/H1N1 vaccination in older subjects. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26044074/
39.
Global vaccine safety summit WHO 2019 https://www.youtube.com/watch?v=oJXXDLGKmPg
40.
No liability manufacturers vaccines https://m.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200804_95956456
41.
https://www.newsbreak.com/news/1572921830018/bill-gates-admits-700000-people-will-be-harmed-or-killed-by-his-covid-19-solution
42.
Journalistic code https://www.rvdj.be/node/63
43.
Disinformation related to COVID-19 approaches European Commission EurLex, juni 2020 (this file will not damage your computer)
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30461-X/fulltext
44.
http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/67142.pdf#search=67.142
45.

ACU2020.org


https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0049384820303297?token=9718E5413AACDE0D14A3A0A56A89A3EF744B5A201097F4459AE565EA5EDB222803FF46D7C6CD3419652A215FDD2C874F
46,47,
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31180-6/fulltext
48.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31324-6/fulltext

There is no revival of the pandemic, but a so-called casedemic due to more testing.
https://www.greenmedinfo.com/blog/crucial-viewing-understanding-covid-19-casedemic1.

Home


Print Friendly, PDF

———-
Link do listu: https://www.aier.org/article/open-letter-from-medical-doctors-and-health-professionals-to-all-belgian-authorities-and-all-belgian-media/ .

Do września 2020 list ten podpisało 394 lekarzy, 1340 pracowników służby zdrowia i 8897 obywateli.

  Jeśli podoba Ci się mój blog polub i udostępnij go innym. Sprawdź też inne wpisy na blogu.   Jak schudnąć bez odchudzania, bez diety, bez ćwiczeń i bez jojo. Sprawdź To     Wpis pochodzi z bloga Tajemnicze.pl   .....   zobacz więcej: tajemnicze, niewyjaśnione, ciekawe, dziwne a także teorie spiskowe

List otwarty belgijskich lekarzy, wyrażających w ten sposób zaniepokojenie rozwojem sytuacji związanej z wybuchem wirusa SARS-CoV-2 i działaniach rządu

http://tajemnicze.pl/lekarze-belgijscy-o-covid19-sposobach-dzialania-zaniedbaniach-blednych-decyzjach-w-liscie-otwartym/ ….
Film (pl)


Udostępnij

Comments

comments