tajemnicze.pl

Nie możemy powiedzieć, że nie wiedzieliśmy… NIECH JUŻ NIC NIE BĘDZIE TAJEMNICZE

Udostępnij

Nie możemy powiedzieć, że nie wiedzieliśmy…

  • Jako jednostki jesteśmy wolni, ale
  • jako wspólnota jesteśmy hodowani.

Jesteśmy jak w transie.

  • Standardy edukacyjne i kulturalne są zaniżane.
  • Bombardowani w mediach treściami, które nie służą rozwojowi.
  • Jesteśmy skłócani.
  • Ludzkość cierpi od blokowania rozwoju.
  • Jesteśmy jak w transie.
  • Same sequele i powtórki.
  • Nic nowego, nic rozwojowego.

Cywilizacja oparta jest na podstawowych wartościach takich jak prawda, miłość, sprawiedliwość, wzajemna pomoc.
Wszystkie one są obecnie podważane.

Co robić ?

Ukryte elity, tajne stowarzyszenia i im podobni, którzy z ukrycia chcą coraz więcej władzy i bogactwa kosztem zwykłych ludzi, potrzebują zasłony ciemności do dalszego istnienia.

Należy rozjaśniać tę ciemność…
Ujawniać członków elit i ich czyny.
Pokazywać innym prawdę o tych co w ukryciu nami rządzą i bogacą się jeszcze szybciej.
Jesteśmy małym wycinkiem populacji, jednak gdy rządy ukrytych elit zaczną stawać się coraz bardziej uciążliwe, wielu ludzi zacznie szukać wyjaśnienia tej sytuacji
Wystarczy buntować się na drodze pokojowej.
Wszystko inne będzie po ich myśli.

Nie możemy powiedzieć , że nie wiedzieliśmy, że spaliśmy…

Niech nic już nie będzie TAJEMNICZE


Udostępnij

Dodaj komentarz