tajemnicze.pl

Witamina C pomaga zwalczyć sepsę. Czy zadziała w przypadku koronawirusa?

ttajemnicze.pl-koronawirus-sepsa-witamina-c
Udostępnij

Witamina C pomaga zwalczyć sepsę. Czy zadziała w przypadku koronawirusa?

W skrócie
Sepsa jest odpowiedzialna za 1 na 5 zgonów na całym świecie każdego roku, zabijając 11 milionów z 56 milionów ludzi w samym 2017 roku. Sepsa jest również jedną z głównych przyczyn zgonów wynikających z infekcji grypowych.

Wykazano, że protokół dożylnego podania witaminy C radykalnie zwiększa szanse na przeżycie u pacjentów z sepsą. Podawanie dorosłym pacjentom 200 mg tiaminy co 12 godzin, 1500 mg kwasu askorbinowego co sześć godzin i 50 mg hydrokortyzonu co sześć godzin przez dwa dni zmniejszyło śmiertelność z 40% do 8,5%.

W 2009 roku wykazano, że podawana dożylnie witamina C może potencjalnie ratować życie pacjentów z ciężkim przebiegiem świńskiej grypy. Wiele badań wykazało przydatność witaminy C w zwalczaniu różnego rodzaju infekcji

tajemnicze.pl-koronawirus-jak-pokonac

Według dr. Mercoli

Według najbardziej kompleksowej globalnej analizy przeprowadzonej do tej pory, sepsa jest odpowiedzialna za 1 na 5 zgonów na całym świecie każdego roku, zabijając 11 milionów z 56 milionów ludzi w samym 2017 roku. Naukowcy nazywają to odkrycie „niepokojącym”, ponieważ zaktualizowane dane pokazują wskaźniki dwukrotnie wyższe niż poprzednie szacunki.

Sepsa jest stanem zagrażającym życiu wywołanym przez infekcję ogólnoustrojową, która powoduje nadmierną reakcję organizmu i wywołuje wyniszczającą odpowiedź immunologiczną.

Jeśli nie zostanie szybko zdiagnozowana i leczona, może w krótkim czasie doprowadzić do niewydolności wielonarządowej, a następnie do śmierci, dlatego należy zwracać uwagę na jej objawy, zwłaszcza gdy jesteś chory lub przebywasz w szpitalu.

Obejmuje to przypadki podejrzenia grypy, ponieważ posocznica może naśladować wiele objawów grypy.

Protokół dożylnego podania witaminy C obniża śmiertelność z powodu sepsy
Dobrą wiadomością jest to, że wykazano, iż protokół dożylnego (IV) podania witaminy C z hydrokortyzonem i tiaminą (witaminą B1) znacznie zwiększa szanse na przeżycie chorych.

Ten protokół leczenia posocznicy został opracowany przez dr. Paula Marika, lekarza specjalnej opieki w Sentara Norfolk General Hospital we Wschodniej Wirginii. Retrospektywne badanie kliniczne udowodniło, że podawanie pacjentom 200 mg tiaminy co 12 godzin, 1500 mg kwasu askorbinowego co sześć godzin oraz 50 mg hydrokortyzonu co sześć godzin przez dwa dni zmniejszyło śmiertelność z 40% do 8,5%.

Co ważne, leczenie nie wywołuje skutków ubocznych, jest niedrogie, łatwo dostępne i proste w stosowaniu, więc praktycznie nie wiąże się z nim żadne ryzyko. Nowsze badanie, opublikowane online 9 stycznia 2020 roku wykazało, że protokół leczenia posocznicy Marika obniżył również śmiertelność wśród dzieci.

Badanie zostało przeprowadzone w Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago. Według Science Daily, a wstępne dane z tego badania „wspierają obiecujące wyniki obserwowane u dorosłych”. Między styczniem 2014 roku a lutym 2019 roku, 557 dzieci ze wstrząsem septycznym spełniło kryteria włączenia do badania.

W przypadku 43 dzieci zastosowano protokół leczenia Marika z witaminą C-B1-hydrokortyzonem, 181 otrzymało terapię wyłącznie z hydrokortyzonem, a 333 nie otrzymało żadnej z tych terapii. 43 pacjentów otrzymujących leczenie witaminą C dobrano na podstawie stanu klinicznego z 43 nieleczonymi kontrolami i 43 pacjentami otrzymującymi tylko hydrokortyzon.

Po 30 dniach, śmiertelność w grupie kontrolnej i grupie leczonej wyłącznie hydrokortyzonem wyniosła 28%, podczas gdy śmiertelność w grupie leczonej zgodnie z protokołem Marika wynosiła tylko 9%. Po 90 dniach, 35% osób z grupy kontrolnej i 33% osoby otrzymujące wyłącznie hydrokortyzon zmarło, w porównaniu z zaledwie 14% w grupie leczonej.

Według autorów badania: „Nasze wyniki sugerują, że zastosowanie terapii HAT [hydrokortyzon, kwas askorbinowy i tiamina] na wczesnym etapie klinicznym, zmniejsza śmiertelność u dzieci ze wstrząsem septycznym”.

Witamina C poddana próbie w leczeniu infekcji wywoływanej przez koronawirusa

W 2009 roku wykazano, że podawana dożylnie witamina C może potencjalnie ratować życie osób chorych z ciężkim przebiegiem świńskiej grypy. Jeszcze wcześniej wiele badań wykazało przydatność witaminy C w leczeniu różnego rodzaju infekcji.

Na przykład, randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą opublikowane w 1994 roku wykazało, że pacjenci w podeszłym wieku otrzymujący 200 miligramów witaminy C dziennie podczas hospitalizacji z powodu ostrego zakażenia układu oddechowego uzyskiwali znacznie lepsze wyniki leczenia niż osoby otrzymujące placebo.

Według autorów badania: „Dotyczyło to w szczególności osób najciężej chorych, z których wielu miało bardzo niskie stężenie witaminy C w osoczu i białych krwinek przy przyjęciu”.

Obecnie witamina C zostanie przetestowana w leczeniu infekcji powodowanej przez koronawirusy.

Badanie pt. „Vitamin C Infusion for the Treatment of Severe 2019-nCoV Infected Pneumonia” zostało opublikowane na stronie ClinicalTrials.gov 11 lutego 2020 roku. Nie rozpoczęto jeszcze rekrutacji pacjentów. Zgodnie z opisem badania:

„Pod koniec 2019 roku pacjenci z niewyjaśnionym zapaleniem płuc pojawili się w Wuhan w Chinach… Następnie Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oficjalnie nazwała nowego koronawirusa, który spowodował epidemię zapalenia płuc w Wuhan, nowym koronawirusem 2019 (2019-nCoV), a powodowane przez niego zapalenie płuc nazwano ciężką ostrą infekcją dróg oddechowych (SARI).Do 4 lutego 2020 roku w Chinach zdiagnozowano ponad 20 000 przypadków, z czego 406 pacjentów zmarło. 154 przypadki wykryto w innych krajach na całym świecie. Większość zgonów to pacjenci w podeszłym wieku lub pacjenci z ciężkimi chorobami…

Statystyki dotyczące 41 pacjentów z SARI opublikowane w JAMA początkowo wykazały, że 13 pacjentów przeniesiono na OIOM, z czego 11 (85%) miało ARDS, a 3 (23%) miało wstrząs. Spośród nich 10 (77%) wymagało mechanicznego wspomagania wentylacji, a 2 (15%) wymagało wsparcia ECMO. Z powyższych 13 pacjentów, 5 (38%) ostatecznie zmarło, a 7 (38%) zostało przeniesionych z OIOM.

Wirusowe zapalenie płuc jest niebezpiecznym stanem o złym rokowaniu klinicznym…

Witamina C, znana również jako kwas askorbinowy, ma właściwości przeciwutleniające.

Kiedy rozwija się sepsa, wzrasta poziom cytokin, a granulocyty obojętnochłonne (neutrofile) gromadzą się w płucach, niszcząc naczynia włosowate pęcherzyków płucnych.

Wczesne badania kliniczne wykazały, że witamina C może skutecznie zapobiegać temu procesowi.

Ponadto witamina C może pomóc w eliminacji płynu pęcherzykowego, zapobiegając aktywacji i gromadzeniu się granulocytów obojętnochłonnych w płucach oraz zmniejszając uszkodzenie nabłonka pęcherzyków płucnych. Jednocześnie witamina C może zapobiegać tworzeniu się zewnątrzkomórkowych pułapek neutrofilowych, co jest biologicznym mechanizmem uszkodzenia naczyń spowodowanym aktywacją neutrofili”.Naukowcy zamierzają leczyć pacjentów dożylnie podając 24 gramów witaminy C dziennie przez siedem dni z prędkością 7 mililitrów na godzinę.

Grupa placebo otrzyma roztwór soli fizjologicznej.

Podstawową miarą wyniku będzie liczba dni bez mechanicznego wspomagania wentylacji podczas 28 dni hospitalizacji. Cele drugorzędowe obejmą ocenę śmiertelności, długości pobytu na OIOM, częstości resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO), stosowania wazopresorów, funkcji oddechowej, niewydolności narządów związanej z posocznicą i inne.

Czas pokaże, jaki będzie wynik, ale są szanse, że będzie korzystny.

W 2003 roku podczas pandemii SARS, fiński naukowiec wezwał do zbadania zastosowania witaminy C, stwierdzając:

„Ostatnio nowy koronawirus został zidentyfikowany jako przyczyna ciężkiego ostrego zespołu oddechowego (SARS). Wobec braku specyficznego leczenia SARS należy wziąć pod uwagę możliwość, że witamina C może wykazywać niespecyficzne działanie na kilka wirusowych infekcji dróg oddechowych.

Istnieje wiele doniesień wskazujących na to, że witamina C może wpływać na układ odpornościowy, na przykład na funkcję fagocytów, transformację limfocytów T i produkcję interferonu. Witamina C zwiększała odporność hodowli komórek tchawicy zarodka kurzego na zakażenie wywołane przez ptasiego koronawirusa”.

Powołano się również na badania, które pokazują, że witamina C chroni kurczęta brojlery przed ptasim koronawirusem, skraca czas trwania i nasilenie przeziębienia u ludzi oraz znacznie zmniejsza podatność na zapalenie płuc. Niestety nie wydaje się, aby witamina C była kiedykolwiek badana w odniesieniu do SARS, ale zachęcające jest to, że Chiny badają obecnie jej zastosowanie w stosunku do 2019-nCoV.ttajemnicze.pl-koronawirus-sepsa-witamina-c

Korzyści zdrowotne wynikające z zastosowania witaminy C są zdecydowanie niedoceniane
Witamina C pełni dwie główne funkcje, które pomagają wyjaśnić jej silne właściwości prozdrowotne. Po pierwsze, działa jako silny przeciwutleniacz, a po drugie działa jako kofaktor procesów enzymatycznych.

Jednym z najbardziej znanych prekursorów leczenia wysokimi dawkami witaminy C pacjentów z przeziębieniem lub innymi chorobami był Linus Carl Pauling (1901-1994) – biochemik, który zdobył nagrodę Nobla w dziedzinie chemii w 1954 roku.

Mimo to wiele osób uważało, że swoimi badaniami nad żywieniem wykracza poza swoją specjalizację, a jego poparcie dla witaminy C zostało w dużej mierze zignorowane lub wyszydzone przez główny nurt medycyny i nauki o żywieniu.

ZAPRASZAM CIĘ NA >>>t.me/tajemnicze <<< komunikator TELEGRAM (dostępny tylko na smartfony) - inny niż TT i FB - TAM też NA BIEŻĄCO DODAWANE SĄ NOWE WPISY. Jeśli czytasz ten artykuł teraz na smartfonie, t.me/tajemnicze <<< kliknij w ten adres na telegramie i dołączInni jednak zauważyli to, co Pauling starał się wykazać i teraz próbują uświadomić innych, jak ważna jest witamina C dla dobrego stanu zdrowia i witalności.

Według dr. Ronalda Hunninghake’a, szanowanego na całym świecie eksperta od witaminy C, który osobiście nadzorował dziesiątki tysięcy przypadków leczenia opierających się na dożylnym podaniu witaminy C, witamina C jest „zdecydowanie zbyt rzadko wykorzystywaną opcją leczenia w chorobach zakaźnych”.

W moim wywiadzie z nim, Hunninghake zasugerował, że jeden z powodów, dla których medycyna konwencjonalna tak wolno docenia znaczenie witaminy C, ma związek z faktem, że patrzą na nią jak na zwykłą witaminę, podczas gdy w rzeczywistości jest to silny środek utleniający, który może pomóc wyeliminować patogeny, gdy jest podawany w dużych dawkach.

Istnieją również czynniki finansowe.

Krótko mówiąc, jest to zbyt tanie.

Medycyna konwencjonalna z reguły nie jest zainteresowana rozwiązaniami, które nie mogą przynieść znaczących zysków.Rozpoznaj objawy sepsy
Jeśli chodzi o posocznicę, która może rozwinąć się podczas niemal każdej infekcji, najważniejszy jest czas. Bardzo ważne jest, aby zapoznać się z oznakami i objawami sepsy, aby podjąć natychmiastowe działania w razie podejrzenia tej choroby.

Chociaż oznaki choroby mogą na początku być subtelne, posocznica zwykle wywołuje niżej wymienione objawy. Wiele z tych objawów może być mylonych z przeziębieniem lub grypą. Jednak zwykle rozwijają się one szybciej niż można by się tego spodziewać.

 • Wysoka gorączka z dreszczami
 • Szybkie bicie serca (tachykardia)
 • Szybkie oddychanie (tachypnea)
 • Niezwykły poziom pocenia się (obfite pocenie się)
 • Zawroty głowy
 • Zmieszanie lub dezorientacja
 • Bełkotliwa wymowa
 • Biegunka, nudności i/lub wymioty
 • Trudności w oddychaniu, duszność
 • Silny ból mięśni
 • Spadek wydalania moczu
 • Zimna i lepka skóra i/lub wysypka skórnaMateriały edukacyjne dla lekarza

Protokół posocznicy Marika może uratować życie, więc mądrze byłoby porozmawiać o tym z lekarzem za każdym razem, gdy jesteś hospitalizowany. Pamiętaj, że posocznica jest często wynikiem wtórnej infekcji podczas pobytu w szpitalu, dlatego dobrze jest się przygotować.

W ten sposób, jeśli rozwiniesz sepsę podczas pobytu w szpitalu, Twój zespół medyczny będzie znał Twoje życzenia i będzie mógł działać szybko. Według dr. Marika, najlepsze wyniki uzyskuje się, gdy mikstura zostanie podana w ciągu pierwszych sześciu godzin od pojawienia się objawów. Im dłużej zwlekasz z leczeniem, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo, że się powiedzie.

Jeśli Twój lekarz odmówi zapoznania się z protokołem, przekonaj go do przeglądu badań cytowanych poniżej. Chociaż istnieją pewne sytuacje, w których szpital może odmówić takiego leczenia, jeśli jesteś osobą dorosłą, zwykle masz prawo nalegać na to jak chcesz być leczony. Niedługo będę rozmawiać z dr. Marikiem i mam nadzieję współpracować z nim nad opracowaniem procesu, który ułatwi pacjentom wdrożenie tej strategii w miejscowym szpitalu.Przeciwwskazania do dożylnego podania witaminy C
Jedynym przeciwwskazaniem do stosowania dużych dawek witaminy C, takich jak protokół posocznicy Marika, jest niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD), który jest zaburzeniem genetycznym. G6PD jest wymagana przez organizm do produkcji NADPH, który jest „kuzynem” NAD+ i jest niezbędny do przeniesienia potencjału redukcyjnego w celu utrzymania funkcjonalności przeciwutleniaczy, takich jak glutation i witamina C.

Ponieważ Twoje czerwone krwinki nie zawierają mitochondriów, jedynym sposobem, w jaki można im zapewnić zredukowany glutation, jest NADPH, a ponieważ G6PD go eliminuje, powoduje to pękanie czerwonych krwinek z powodu niemożności kompensacji stresu oksydacyjnego.

Na szczęście niedobór G6PC jest stosunkowo rzadki i można go zdiagnozować na podstawie testów. Mieszkańcy Morza Śródziemnego i Afryki są bardziej narażeni na niedobór G6PC. Szacuje się, że niedobór G6PD dotyka 400 milionów osób na całym świecie, a w Stanach Zjednoczonych występuje u 1 na 10 afroamerykańskich mężczyzn.Źródła i odniesienia

https://polish.mercola.com/sites/articles/archive/2020/04/03/dozylne-podanie-witaminy-c.aspx

SPRAWDŹ TEŻ:

Witaminy C i D zostały ostatecznie uznane jako środki do leczenia infekcji powodowanej przez koronawirusa

Witamina C pomaga zwalczyć sepsę. Czy zadziała w przypadku koronawirusa?

Czy nadchodząca ciepła pogoda zahamuje rozprzestrzenianie się COVID-19?

Ekspert ds. broni biologicznej wypowiada się na temat nowego koronawirusa

Witamina B1 jest niezbędna do ochrony przed chorobami zakaźnymi

Czy można oczyścić produkty spożywcze z koronawirusa?

Chcesz pokonać koronawirusa? Zajmij się leczeniem cukrzycy i nadciśnienia tętniczego

  Jeśli podoba Ci się mój blog polub i udostępnij go innym. Sprawdź też inne wpisy na blogu.   Jak schudnąć bez odchudzania, bez diety, bez ćwiczeń i bez jojo. Sprawdź To     Wpis pochodzi z bloga Tajemnicze.pl   .....   zobacz więcej: tajemnicze, niewyjaśnione, ciekawe, dziwne a także teorie spiskowe

Udostępnij