tajemnicze.pl

Mapa Gomberga – Mapa z 1941 roku – Przewiduje Przyszłość Świata. FILM (pl)

tajemnicze.pl-mapa-gomberga
Udostępnij

MAPA GOMBERGA – Mapa jest oryginalna z 1941 roku (którą można zobaczyć w bibliotece Kongresu USA) PRZEWIDUJE PRZYSZŁOŚĆ ŚWIATA – niesamowita mapa polityczna przyszłego świata, przewidującą granice nowych krajów — 70 lat przed ich powstaniem.

„Albo Departament Stanu USA mógł spojrzeć
w przyszłość, albo planował narysować świat”.
— Historyk Thomas Moriarty

Najistotniejsze jest to, że autorzy mapy (tytułujący sięGrupą na rzecz Nowego Porządku Świata, kierowaną przez Moritza Gomberga) niezwykle trafnie i o dziwo dalekowzrocznie przewidzieli w 1941 roku, czy też zaplanowali przyszłość świata NA DALSZE PÓŁ WIEKU.

Pomylili się, lub nie zrealizowano jedynie kilku punktów planu z mapy. Czy zatem wszystko jeszcze przed nami (?)

tajemnicze.pl-mapa-gomberga

MAPA GOMBERGA – kolorowa mapa ścienna przedstawiająca, jak informuje napis umieszczony na niej „Zarys powojennej mapy Nowego Świata„. Mapa została wydana w 1942 roku w Filadelfii, jednakże w jej lewym górnym rogu odbito pieczęć z napisem „COMPLETED OCTOBER 1941„.

Oznacza to, że inicjatorzy „nowego moralnego porządku świata” ustalili swoje plany jeszcze przed przystąpieniem Stanów Zjednoczonych do II wojny światowej (atak na Pearl Harbor 7.12.1941r). Wydawcą mapy, zastrzegającym sobie prawa przedruku, był Maurice Gomberg, pochodzący z żydowskiej rodziny z Rosji (zwolennik amerykańskiej partii komunistycznej). U spodu mapy znalazł się program zawarty w 41 .punktach, który zaczyna się od słów „Taka będzie nasza polityka”.

Do BIBLIOTEKI KONGRESU USA mapa Gomberga trafiła 25 lutego 1942 r., o czym świadczy pieczątka. Kolejny znaczek sugeruje, że została ona wprowadzona do zbioru map 31 marca 1942 r. Mapa pokazuje protektoraty i bazy pokojowe-bezpieczeństwa.

AUTORZY MAPY, stanowiący bliżej nieznaną grupę, usiłowali wywrzeć wrażenie, że przemawiają w imieniu rządu USA, umieszczając na mapie napis: „My, U.S.A., we współpracy z Demokracjami Ameryki Łacińskiej, Brytyjską Wspólnotą Narodów i Zjednoczonymi Sowieckimi Socjalistycznymi Republikami, przyjmujemy światowe przywództwo dla ustanowienia Nowego Światowego Moralnego Porządku w celu trwałego pokoju, wolności, sprawiedliwości, bezpieczeństwa i rekonstrukcji świata.” U spodu mapy znalazł się także program zawarty w 41 punktach, który zaczyna się od słów „Taka będzie nasza polityka” (Our Policy shall be this)

ZARYS POWOJENNEJ NOWEJ MAPY ŚWIATA – zanim jeszcze USA przystąpiło do II Wojny Światowej – skąd oni to wiedzieli !

Ważną informacją jest, że mapa nosi tytuł „ Zarys ”, nie jest to ostateczna dyspozycja kształtu przyszłego świata, jaką rozważali jej planiści, którzy sporządzili ją na długo przed Pearl Harbor (tj. wejściem Stanów Zjednoczonych Ameryki do II wojny światowej). To dobre przybliżenie wszystkiego, co zamierzali osiągnąć, a dzięki poniższym karteczkom  osiągają to.

tajemnicze.pl-mapa-gomberga-zarys

WSZYSTKO JESZCZE PRZED NAMI (?)

Mapa „Nowego Światowego Ładu Moralnego” dzieli glob ziemski na kilka takich ponaddnarodowych całości – między innymi:

 • panamerykańską,
 • pansowiecką,
 • panbrytyjską,
 • paneuropejską i
 • panafrykańską.
 • Gwarantami „pokoju” (czy też raczej „żandarmami”) w tym nowy świecie miały być przede wszystkim Stany Zjednoczone, Brytyjska Wspólnota Narodów i ZSRR, zaś pozostałe obszary globu miały zostać poddane demilitaryzacji.
 • W celu utrzymania tego „nowego porządku” zaplanowano istnienie kilkunastu tzw. „Baz Pokoju” – „Peace-Security Bases” (czerwone i niebieskie trójkąty na mapie), w praktyce zapewne baz wojskowych, szczególnie licznie uwidocznionych na północnych obrzeżach kontynentu afrykańskiego.

Mapa Gomberga odkryta na nowo

To było od dawna zaplanowane.

Thomas Moriarty, który prowadzi badania nad książką dokumentującą globalne ambicje USA w czasie wojny, natknął się na tę niesamowitą mapę świata przewidującą granice nowych krajów — 70 lat przed ich powstaniem,  powiedział: „Albo Departament Stanu USA miał kogoś, kto potrafił patrzeć w przyszłość, albo skrupulatnie planował narysować świat. „

Niesamowicie dokładna mapa z 1941 r. odzwierciedla amerykańskie (?) myślenie podczas II wojny światowej i pokazuje plany utworzenia UNII EUROPEJSKIEJ, nazywanej przez twórców map Stanami Zjednoczonymi Europy. AMERYKAŃSKIE powojenne przewidywania obejmowały utworzenie „Stanów Zjednoczonych Europy” — Winston Churchill faktycznie użył tego wyrażenia w przemówieniu w 1946 roku. Rada Europy — późniejsza Unia Europejska w zarodku — została utworzona w 1949 roku — siedem lat po tym, jak analitycy Departamentu Stanu wymyślili UE.

PAŃSTWO IZRAEL, które powstało dopiero w 1948 roku, jest również oznaczone jako kraj hebrajski na mapie Departamentu Stanu USA już w 1941 roku. SIEDEM lat przed powstaniem państwa Izrael twórcy mapy rozważali koncepcję ojczyzny żydowskiej, którą nazwali „krainą hebrajską”. Ale idee syjonistyczne istniały przez co najmniej 50 lat przed 1941 r. W 1917 r. były konserwatywny premier Arthur Balfour wyraził zgodę Wielkiej Brytanii na utworzenie żydowskiej ojczyzny w Palestynie.

KRAJE BLOKU WSCHODNIEGO – prawie wszystkie kraje aż do Renu, do granicy Francji: Polskę, Niemcy, Danię, Holandię, Belgię, Austrię, Czechosłowację, Jugosławię, Rumunię, Bułgarię, z wyjątkiem Grecji, Włoch, Francji i Hiszpanii oraz Szwecji i Norwegii, są oznaczone kolorami, aby powiązać je z komunistycznym ZSRR.  Polska miała istnieć jedynie jako jedna z republik Związku Sowieckiego (Polish SSR). Szczególnie interesującymi są granice Czechosłowacji, już wtedy podzielonej na Czechy i Słowację. Autorzy mapy pomylili się w kwestii Iranu i Finlandii , które miały również należeć do republik ZSRR („Iranian SSR” i „Finnish SSR”) Kraje strefy wpływów zostały najechane i okupowane przez Sowietów dopiero w 1945 roku.

Mapa Gomberga zatytułowana Powojenna Mapa Nowego Świata, przedstawiająca radykalne propozycje dotyczące powojennego świata obejmowała również UNIĘ PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKĄ obejmującą USA, Kanadę i Meksyk. Taki podmiot już istnieje w ramach NAFTA, co oznacza Północnoamerykańską Strefę Wolnego Handlu.

Zaproponowała zgromadzenie w stylu ONZ, a także „Trybunał Światowy”. Opisuje to ostatnie jako „posiadające uprawnienia karne polegające na absolutnym bojkocie, kwarantannie, blokadzie i okupacji przez międzynarodową policję (siły pokojowe ONZ) przeciwko przestępcom międzynarodowej moralności”.

Innym omawianym projektem była UNIA AFRYKAŃSKA. Obecnie istnieje Unia Afrykańska, ale nie taka, jak podmiot polityczny typu UE, przewidziany przez Departament Stanu.

Powojenna WIELKA BRYTANIA staje się częścią nowego terytorium — rządzonego z Londynu — obejmującego daleką Australię i Nową Zelandię.

Mniej pomyślnie przewidzieli ZJEDNOCZENIE IRLANDII. Załączone notatki proponują: „Obszar znany jako Eire i Irlandia Północna zostanie zjednoczony jako zdemilitaryzowana republika Eire” (po Brexicie, wszystko przed nami i może się okazać, że i w tej kwestii autorzy mapy mieli rację)

Albo Departament Stanu USA mógł spojrzeć
w przyszłość, albo planował narysować świat”.
— Historyk Thomas Moriarty

Mapa Gomberga

DLACZEGO TA MAPA JEST GROŹNA – prawdziwe cele autorów Mapy Gomberga

W książce  „Nowy Porządek Świata” (Poznań 1994), jej autor  M. Poradowski pisze:

 „Nie chodzi nam tu jednak o to, w jakim stopniu plany polityczne Mapy Gomberga zostały zrealizowane, lecz o sam fakt istnienia owych planów, czyli fakt istnienia konspiracji politycznej i to na tak wielką, bo odnoszącą się prawie do całego świata skalę.

Jest to więc dokument wyjątkowej wagi, który zaświadcza istnienie sekretnych ośrodków władzy politycznej, które posługują się publicznymi i znanymi instytucjami, jak obecnie Narody Zjednoczone, czy Unia Europejska itd .” ([2] str. 44).

Ponadto punkt 39 programu odsłania prawdziwe cele jego autorów, którzy pod pozorem „zapewnienia pokoju” na świecie chcą w istocie zrealizować swój własny plan ekonomicznego i militarnego podporządkowania sobie całego globu ziemskiego.

W punkcie tym postulują oni bowiem „ZNACJONALIZOWANIE” wszelkich dóbr naturalnych, fabryk, wprowadzenie światowej kontroli nad handlem wewnętrznym i utworzenie jednego globalnego systemu monetarnego, ekonomicznego i finansowego. W praktyce oznacza to wprowadzenie „żelaznej dyktatury światowej ” postulowanej od dawna przez architektów „Nowego Porządku Świata”.

A do tego nawet postulują w punkcie 38 wprowadzenie POLITYKI KONTROLI POPULACJIMAPA GOMBERGA – 41 PUNKTÓW

CZTERY WOLNOŚCI
W nadchodzących dniach, które staramy się zapewnić bezpieczeństwo, czekamy na świat oparty na czterech podstawowych wolnościach człowieka.

 • Pierwszym jest wolność słowa i wypowiedzi — na całym świecie.
 • Druga to wolność każdego człowieka do wielbienia Boga na swój własny sposób — wszędzie na świecie.
 • Trzecią jest wolność od niedostatku, co w kategoriach światowych oznacza ekonomiczne zrozumienie, które zapewni każdemu narodowi zdrowe życie pokojowe dla jego mieszkańców — na całym świecie.
 • Czwarta to wolność od strachu, co w kategoriach światowych oznacza ogólnoświatową redukcję zbrojeń do takiego stopnia i tak gruntowną, że żaden naród nie będzie w stanie popełnić aktu fizycznej agresji przeciwko żadnemu sąsiadowi – gdziekolwiek na świecie.”

To nie jest wizja odległego tysiąclecia

To nie jest wizja odległego tysiąclecia.

Jest to określona podstawa dla pewnego rodzaju świata osiągalnego w naszych czasach i pokoleniu. Taki świat jest antytezą tak zwanego „nowego porządku” tyranii, który dyktatorzy starają się stworzyć wraz z uderzeniem bomby.
„Ten „nowy porządek” sprzeciwiamy się większej koncepcji — porządkowi moralnemu …

… „Porządek światowy, do którego dążymy, to współpraca wolnych krajów, pracujących razem w przyjaznym, cywilizowanym społeczeństwie
… „Wolność oznacza nadrzędność praw człowieka, wszędzie …
… „Dla tej wzniosłej koncepcji nie może być końca poza zwycięstwem”.

tajemnicze.pl-mapa-gomberga

Tytuł mapy – Powojenny Nowy Porządek Świata

Zarys – POWOJENNA NOWA MAPA ŚWIATA
ponieważ USA, we współpracy Demokracji Ameryki Łacińskiej, Brytyjskiej Wspólnoty Narodów i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, przejmują światowe przywództwo w ustanowieniu Nowego Światowego Porządku Moralnego dla trwałego pokoju, wolności, sprawiedliwości, bezpieczeństwa i rekonstrukcja świata.

Poniżej znajduje się transkrypcja tekstu na dole MAP, która określa jej cel.NASZĄ POLITYKĄ BĘDZIE”:

1. „My, USA, we współpracy z naszymi sojusznikami, ze względu na nasze bezpieczeństwo narodowe i w interesie moralności międzynarodowej, jesteśmy zdeterminowani, aby zmiażdżyć i całkowicie zniszczyć potęgę militarną agresorów Osi i ich satelitów bez względu na koszty, wysiłek i czas niezbędny do wykonania tego zadania.

2. Stary światowy porządek ucisku kolonialnego, wyzysku dominacji, rywalizujących imperializmów i najemniczej równowagi w dyplomacji sił; majestatu, dyktatorów, uprzywilejowanych mniejszości, plutokratycznych monopolistów i podobnych pasożytów społecznych; skorumpowany porządek odpowiedzialny za obecny światowy kataklizm, zagrażający naszemu bezpieczeństwu narodowemu i pokojowemu postępowi, nigdy się nie podniesie.

3. Po pomyślnym zakończeniu obecnej wojny zostanie ustanowiony Nowy Światowy Porządek Moralny dla trwałego pokoju i wolności.

4. Ze względu na historię, strukturę ekonomiczną, korzystną geografię i dobrobyt ludzkości Stany Zjednoczone muszą altruistycznie przejąć przywództwo nowo ustanowionego, demokratycznego porządku światowego.

Aby zmniejszyć ciężar
5. Aby zmniejszyć ciężar i zbrodnicze marnotrawstwo wydatków na zbrojenia na całym świecie, USA przy współpracy Ameryki Łacińskiej, Brytyjskiej Wspólnoty Narodów i ZSRR zobowiązują się zapewnić pokój narodom, które zostaną trwale rozbrojone i zdemilitaryzowane po zakończeniu obecnej wojny.

6. Aby móc, wypełniając nasze zobowiązania, skutecznie zapobiegać możliwości ponownego nawrotu kataklizmu światowego, podstawowym warunkiem jest niezwyciężoność USA jako potęgi militarnej, morskiej i powietrznej.

ZAPRASZAM CIĘ NA >>>t.me/tajemnicze <<< komunikator TELEGRAM (dostępny tylko na smartfony) - inny niż TT i FB - TAM też NA BIEŻĄCO DODAWANE SĄ NOWE WPISY. Jeśli czytasz ten artykuł teraz na smartfonie, t.me/tajemnicze <<< kliknij w ten adres na telegramie i dołącz

7. Dla realistycznego rozważenia strategii i naszej nietykalności konieczne jest, aby Stany Zjednoczone uzyskały zrzeczenie się kontroli nad ich posiadłościami od wszystkich obcych mocarstw na całej zachodniej półkuli, jej otaczających wodach i strategicznych wyspiarskich placówkach, jak zaznaczono na załączonej mapie.

8. W celu rozważenia obrony półkuli oraz w duchu i tradycji nowej doktryny Monroe solidarności półkuli i polityki „Dobrego Sąsiedztwa”, USA, za zgodą republik latynoamerykańskich, uzyskają prawo kontroli i protektoratu zrzekły się terytoriów.

Aby wzmocnić naszą pozycję
9. Aby wzmocnić naszą pozycję na obszarze Karaibów, co ma oczywiste znaczenie dla obrony półkuli, wszelkie możliwe zachęty będą oferowane naszym sąsiadom z Ameryki Środkowej i Indii Zachodnich, aby ułatwić im wejście jako równorzędne stany USA, jak zaznaczono na mapie.

10. Aby wzmocnić polityczno-gospodarczą jedność półkuli zachodniej, Stany Zjednoczone będą „promować i wspomagać zjednoczenie Ameryki Południowej w dobrze zorganizowane, demokratyczne, federacyjne „Stany Zjednoczone Ameryki Południowej”.

11. Wyzwolone Gujany Brytyjskie, Francuskie i Holenderskie zostaną zreorganizowane jako jedno państwo USSA

12. Wszystkie mocarstwa zrzekają się kontroli nad swoimi kolonialnymi, mandatowymi i strategicznymi posiadłościami wyspiarskimi na całym świecie.

13. Brytyjska Wspólnota Narodów, drugie ważne mocarstwo wojskowe i morskie, współpracujące w wiążącym porozumieniu z USA jako Mocarstwo na rzecz wolności, zachowa i przejmie kontrolę nad takimi terytoriami, bazami pokoju i bezpieczeństwa oraz strategicznymi placówkami wyspiarskimi, niezbędnymi dla utrzymanie pokoju na świecie i wolności mórz, jak zaznaczono na mapie.


ZSRR trzecią potęgą militarną o znaczeniu
14. ZSRR, trzecie ważne mocarstwo wojskowe współpracujące z USA jako mocarstwo na rzecz wolności i utrzymania pokoju na świecie, przejmie kontrolę nad wyzwolonymi, zdezorganizowanymi obszarami przyległymi oraz terenami Niemiec-Austrii, które mają zostać zreedukowane i ostatecznie włączone jako równe republiki ZSRR, jak w przybliżeniu zaznaczono na mapie.

15. Zostanie zorganizowana Światowa Liga Narodowości z uprawnieniami arbitrażowymi i nadzorczymi.

16. Zostanie zorganizowany Trybunał Światowy z uprawnieniami do karania bezwzględnego bojkotu, blokady kwarantannowej i okupacji przez policję międzynarodową przeciwko przestępcom moralności międzynarodowej.

17. USA, przy ścisłej współpracy Stanów Zjednoczonych Ameryki Południowej, Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, ZSRR i Światowej Ligi Narodowości, będą popierać i pomagać w zjednoczeniu zwróconych terytoriów i obszarów obecnie niesłusznie podzielonych w dobrze zorganizowane, demokratyczne i całkowicie zdemilitaryzowane republiki federacyjne, jak w przybliżeniu zaznaczono na mapie.

18. Obszary znane jako Holandia, Belgia, Luksemburg, Szwajcaria, Francja, Hiszpania, Portugalia, Korsyka i ostatecznie Włochy oraz wyspy Sardynia i Sycylia zostaną zjednoczone jako zdemilitaryzowane, federacyjne „Stany Zjednoczone Europy”.Obszary znane jako Szwecja, Norwegia, Dania i wyspy Spitsbergen
19. Obszary znane jako Szwecja, Norwegia, Dania i wyspy Spitsbergen zostaną zjednoczone jako zdemilitaryzowane, federacyjne „Stany Zjednoczone Skandynawii”.

20. Kontynent afrykański zostanie zreorganizowany i zjednoczony jako zdemilitaryzowany federacyjny „Związek Republik Afrykańskich”.

21. Obszary znane jako Arabia Saudyjska, Syria, Liban, Irak, Hejas, Jemen, Aden i Oman zostaną zjednoczone jako zdemilitaryzowany związek „Sfederowanych Republik Arabskich”.

22. Obszary znane jako Indie, w tym Afganistan, Beludżystan, Nepal, Bhutan i Birma zostaną zjednoczone jako zdemilitaryzowane „Sfederowane Republiki Indii”.

23. Obszary znane jako Chiny, Mongolia Wewnętrzna, Tybet, Tajlandia, Malaje, Indochiny i Korea zostaną zjednoczone jako zdemilitaryzowane, federacyjne „Zjednoczone Republiki Chin”.

24. Obszary znane jako Grecja, Macedonia, Albania, Kreta, Dodekanez i przyległe wyspy na Morzu Egejskim zostaną zjednoczone jako zdemilitaryzowana „Sfederowana Republika Grecji”.

Obszary znane jako Irlandia i Irlandia Północna zostaną zjednoczone jako zdemilitaryzowana niezależna republika “Eire”.25. Obszary znane jako Eire i Irlandia Północna zostaną zjednoczone jako zdemilitaryzowana niezależna republika „Eire”.

26. Obszar Ziemi Świętej starożytnych Hebrajczyków, obecnie znany jako Palestyna i Trans-Jordania, oraz przyległe wymagane regiony, jak zaznaczono na mapie, ze względu na względy historyczne i bezwzględną konieczność złagodzenia powojennego problemu uchodźców, zostanie zjednoczona jako zdemilitaryzowana niezależna republika „Hebrajskiej Ziemi”.

27. Obszar znany jako Turcja Europejska, sąsiadujący z Dardanelami, morzem Marmora i Bosfor, ze względu na realistyczną strategię pokojową zostanie umieszczony pod wspólną kontrolą ZSRR i Turcji.

28. Obszar znany jako Turcja będzie zdemilitaryzowaną niezależną republiką „Turcji”.

29. Wszystkimi problemami wymiany, transferu i repatriacji ludności zarządza Światowa Liga Narodowości.

30. Przestępcy i ich partnerzy winni tej ohydnej wojny zostaną postawieni przed sądem i niezapomniana kara wymierzona.Wszyscy poddani Japonii i wszystkie osoby pochodzenia japońskiego
31. Wszyscy poddani Japonii i wszystkie osoby pochodzenia japońskiego o wątpliwej lojalności zostaną na stałe wydalone z całej zachodniej półkuli, protektoratów USA i strategicznych placówek wyspiarskich, a ich własność skonfiskowana na potrzeby powojennej odbudowy.

32. Podobnie traktowani będą wszyscy poddani Niemiec i Włoch oraz wszystkie osoby pochodzenia niemieckiego i włoskiego znane jako aktywni zwolennicy ideologii nazistowskiej i faszystowskiej.

33. Imigracja niemiecka, włoska i japońska na półkulę zachodnią, jej protektoraty, wyspy i placówki zostaną bezterminowo wstrzymane.

34. Wszystkie osoby pochodzenia niemieckiego w Prusach Wschodnich i Nadrenii zostaną przeniesione do wewnętrznych Niemiec i regionów trwale odpruskich.

35. Wszystkie osoby pochodzenia niemieckiego, włoskiego i japońskiego zostaną na stałe wydalone ze swoich obecnie podbitych terytoriów, a ich majątek skonfiskowany na potrzeby powojennej odbudowy.odzyskać nagromadzone łupy i reedukować ich w celu ewentualnego członkostwa w Rodzinie Narodów
36. Oczyścić ludność pokonanych agresorów Osi z odurzenia wojskowym szowinizmem; przeprowadzić usuwanie i niszczenie ich potencjalnych placówek wojskowych; w celu odzyskania nagromadzonych łupów i reedukacji ich w celu ich ewentualnego członkostwa w Rodzinie Narodów, obszary Niemiec-Austrii, Włoch i Japonii zostaną hermetycznie i bezterminowo poddane kwarantannie i administrowane przez wyznaczonych gubernatorów pod nadzorem Ligi Światowej Narodowości.

37. Wszystkie zasoby, potencjał przemysłowy i pracowniczy obszarów objętych kwarantanną zostaną wykorzystane na potrzeby powojennej restauracji i odbudowy.

38. W celu zmniejszenia siły liczebnej narodów agresorów, jako potencjalnej przewagi militarnej, zostanie opracowana i zastosowana POLITYKA KONTROLI POPULACJI na obszarach objętych kwarantanną.
39. W Nowym Światowym Porządku Moralnym, który staramy się ustanowić, poza zasadniczą wolnością polityczną, konieczne są następujące fundamentalne zmiany ekonomiczne:

(a) Nacjonalizacja wszystkich zasobów naturalnych i sprawiedliwa ich dystrybucja do wszystkich narodów na całym świecie;

(b) Nacjonalizacja międzynarodowej bankowości, inwestycji zagranicznych, kolei i elektrowni – na całym świecie;

(c) nacjonalizacja zakładów produkujących uzbrojenie przez wszystkie pozostałe potęgi wojskowe;

(d) Federalna kontrola handlu zagranicznego i żeglugi;

(e) ustanowienie światowego wspólnego systemu monetarnego;

(f) Światowe ograniczenia stóp procentowych do maksymalnie 2%.

Aby zachować zwycięstwo i przywództwo naszych zjednoczonych wysiłków demokratycznych
40. Aby utrzymać zwycięstwo i przywództwo naszych zjednoczonych wysiłków demokratycznych, których celem nie jest zemsta czy wyzysk, ale wolność i bezpieczeństwo dla wszystkich narodów dla pokojowego postępu – zjednoczone „Najwyższe Dowództwo Wojenne Narodów Zjednoczonych” na zakończenie obecnej wojny, zostanie zreorganizowana i przekształcona w stałą „Najwyższą Radę Wojskowo-Gospodarczą” współpracującą ze „Światową Ligą Narodowości” w powojennej odbudowie i zaprowadzaniu pokoju na świecie.

41. „Najwyższa Rada Wojskowo-Gospodarcza” mianuje Gubernatorów do administrowania obszarami kwarantanny aż do ich ostatecznego zwolnienia warunkowego.
O ten celowy początek musimy walczyć aż do absolutnego zwycięstwa.”

Maurycy Gomberg

tajemnicze.pl-mapa-gomberga

JESZCZE RAZ…

Mapa istnieje (jest przechowywana w Bibliotece Kongresu USA), powstała 70 lat temu i krok po kroku wypełniają się jej punkty.

O mapie krążą różne opinie. Jedna z nich stara się ją zdyskredytować jako wymyśloną przez zwolenników teorii spiskowych. Jednakże ignorantom można zamknąć usta chociażby tym, że jej oryginał można znaleźć w zbiorach Biblioteki Kongresu, co czyni ją zdecydowanie autentyczną. Czyli stworzoną naprawdę w latach 40-tych XX wieku, a nie spreparowaną na potrzeby wymyślnych spisków w dzisiejszych czasach.

Gdyby wszystko miało się stać natychmiast, ze światowym rządem na czele, ludzkość by nie dopuściła do tego.

A tak: krok po kroku

Dziś TO już najlepiej widać!

Jesteśmy na krawędzi globalnej transformacji. Wszystko co potrzebujemy to odpowiedni wielki kryzys i wtedy narody zaakceptują Nowy Porządek Świata“ David Rockefeller. 23 wrzesień 1994, United Nations Ambassadors’ dinner.

Niektórzy nawet wierzą, że my (dynastia Rockefellerów)jesteśmy częścią tajnej kabały pracującej przeciwko najlepszym interesom Stanów Zjednoczonych, charakteryzując moja rodzinę i mnie jako “internacjonalistów” konspirujących z innymi na całym świecie ażeby zbudować bardziej zintegrowaną politycznie i ekonomicznie strukturę, – jeden świat, jeśli chcielibyście to tak nazwać. Jeśli jest to oskarżenie to przyznaje, jestem winny, i jestem z tego dumny.“ David Rockefeller. Memoirs, strona 405. Random House, 2003

Zobacz też RAPORT FUNDACJI ROKEFFELERA – też PROROCZY – dokumenty >>>LINK<<< a co nam teraz zaplanowali z MFW i G20 >>>LINK<<<
ZOBACZ CAŁY FILM „UPADEK KABAŁY” >>>LINK część I<<< i >>>LINK część II z 2021 roku<<<

 

Jeśli ktoś chciałby JESZCZE wiedzieć więcej, ZAPRASZAM NA FILMY:FILM (pl) – Mapa Gomberga, czyli Zarys Powojennej Mapy Nowego Świata [całość]FILM (pl) – KIM BYŁ MORICE GOMBERG

  Jeśli podoba Ci się mój blog polub i udostępnij go innym. Sprawdź też inne wpisy na blogu.   Jak schudnąć bez odchudzania, bez diety, bez ćwiczeń i bez jojo. Sprawdź To     Wpis pochodzi z bloga Tajemnicze.pl   .....   zobacz więcej: tajemnicze, niewyjaśnione, ciekawe, dziwne a także teorie spiskowe

MAPA GOMBERGA – Mapa jest oryginalna z 1941 roku (którą można zobaczyć w bibliotece Kongresu USA) PRZEWIDUJE PRZYSZŁOŚĆ ŚWIATA – niesamowita mapa polityczna przyszłego świata, przewidującą granice nowych krajów — 70 lat przed ich powstaniem.
http://tajemnicze.pl/mapa-gomberga-mapa-z-1941-roku-przewiduje-przyszlosc-swiata-film-pl/ …
Autorzy mapy (tytułujący się „ Grupą na rzecz Nowego Porządku Świata”, kierowaną przez Moritza Gomberga) niezwykle trafnie i o dziwo dalekowzrocznie przewidzieli w 1941 roku, czy też zaplanowali przyszłość świata NA DALSZE PÓŁ WIEKU.

memory.loc.gov/cgi-bin/query/h?ammem/gmd:@field%28NUMBER+@band%28g3200+ct001256%29%29
pl.wikipedia.org/wiki/Mapa_Gomberga
ivrozbiorpolski.pl/index.php?page=mapa-gomberga
M.Poradowski – „Nowy Porządek Świata” – Poznań 1994.
jednoczmysie.pl/artykuly/mapa-gomberga/
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Gomberg_map.jpg
thegombergmap.wordpress.com/interpretation/realism-of-the-gomberg-map/
thegombergmap.files.wordpress.com/2017/06/realism-of-the-gomberg-map.png?w=700&h=509


Udostępnij